Publicatie

Publicatie datum

Zorg- en leefsituatie van mensen met kanker 2012. Deelrapportage II: kwaliteit van leven.

Hopman, P., Cardol, M., Brink, M., Gijsen, B., Rijken, M. Zorg- en leefsituatie van mensen met kanker 2012. Deelrapportage II: kwaliteit van leven. Utrecht: NIVEL, 2012. 47 p.
Download de PDF