Publicatie

Publicatie datum

Zorg- en leefsituatie van mensen met kanker 2012. Deelrapportage III: werk en inkomen.

Hopman, P., Lieshout, H. van, Brink, M., Gijsen, B., Rijken, M. Zorg- en leefsituatie van mensen met kanker 2012. Deelrapportage III: werk en inkomen. Utrecht: NIVEL, 2012. 44 p.
Download de PDF
Het onderzoeksprogramma Panel Leven met Kanker is een gezamenlijk initiatief van het NIVEL en KWF Kankerbestrijding. Door continue gegevensverzameling onder mensen met kanker zal het straks mogelijk zijn om de zorgvraag, de ervaren kwaliteit van zorg, de kwaliteit van leven en de maatschappelijke positie van (ex)kankerpatiënten te monitoren over de tijd. Hierdoor kan worden vastgesteld of uitvoering van het ontwikkelde beleid daadwerkelijk leidt tot een voor patiënten merkbare verbetering van de zorg, hun kwaliteit van leven en/of maatschappelijke situatie.