Publicatie

Publicatie datum

Zorg- en leefsituatie van mensen met kanker 2013. Deelrapportage II: ervaringen met huisartsenzorg.

Hopman, P., Brink, M., Rijken, M. Zorg- en leefsituatie van mensen met kanker 2013. Deelrapportage II: ervaringen met huisartsenzorg. Utrecht: NIVEL, 2013. 37 p.
Download de PDF
Mensen met kanker zijn doorgaans tevreden over de kwaliteit van de huisartsenzorg. Ze vinden dat de huisarts prettig met hen omgaat en gesprekken met hem positief. Maar de afstemming van de huisarts met de specialist kan vaak nog wat beter. Korte lijnen met oncologen en oncologieverpleegkundigen worden belangrijker nu de huisarts in toenemende mate wordt betrokken in de nazorg voor mensen met kanker.

Huisartsen krijgen een steeds grotere rol in de zorg bij kanker toebedeeld, vooral in de nazorg. Ze moeten daarvoor beschikken over voldoende kennis en vaardigheden. Daarnaast is het, gezien de complexiteit van behandelingen bij kanker, zaak dat de huisarts en behandelend specialist goede afspraken maken. In het panelonderzoek ‘Zorg- en leefsituatie van mensen met kanker’ onderzocht het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) de ervaringen van kankerpatiënten met de huisartsenzorg en de afstemming met de ziekenhuiszorg. Inzicht daarin biedt mogelijkheden de (na)zorg nog te verbeteren, juist omdat patiënten met een andere blik naar de zorgverlening kijken dan zorgverleners.

Positief
Uit het onderzoek komt naar voren dat mensen met kanker over het algemeen even positief zijn over de huisartsenzorg als de algemene bevolking. Dit blijkt onder meer uit het gemiddelde rapportcijfer van een 8,0 dat vergelijkbaar is met de 7,7 van andere huisartspatiënten. Mensen met kanker vinden over het algemeen dat de huisarts prettig met hen omgaat en ze vinden de gesprekken met de huisarts positief. Een aandachtspunt is echter de afstemming tussen de zorg van de huisarts en de zorg van de behandelend specialist. NIVEL-onderzoeker Petra Hopman: “Vanwege het groeiende aantal kankerpatiënten dat nazorg zal gaan krijgen in de eerste lijn, zijn korte lijnen met oncologische zorgverleners in het ziekenhuis van groot belang. Optimale afstemming met de tweedelijnszorg moet daarom hoog op de agenda staan.”

Vooral lichamelijke klachten bespreken
Driekwart van de mensen die recent of langer geleden de diagnose kanker kregen en naar eigen zeggen kampen met lichamelijke problemen, gaat hiermee naar de huisarts. De emotionele en sociale problemen van mensen met kanker bereiken de spreekkamer van de huisarts aanzienlijk minder vaak: maar een derde van deze problemen wordt met de huisarts besproken. Ongeveer één op de tien kankerpatiënten heeft de behoefte om (meer) met de huisarts over zijn lichamelijke of emotionele problemen te praten.

Panel Leven met Kanker
Het onderzoek is uitgevoerd binnen het Panel Leven met Kanker. Het NIVEL en KWF Kankerbestrijding zijn in 2011 in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland dit panel begonnen om de ontwikkelingen in de zorg- en leefsituatie van mensen met kanker te kunnen volgen. Het Panel Leven met Kanker bestaat momenteel uit circa 670 mensen met kanker van 18 jaar en ouder. Dit zijn zowel mensen bij wie recent de diagnose kanker is gesteld, als mensen bij wie de diagnose jaren geleden (maximaal 15 jaar) is gesteld.