Publicatie

Publicatie datum

Zorg op de huisartsenpost: Jaarcijfers 2016 en trendcijfers 2013-2016.

Jansen, T., Smits, M., Verheij, R. Zorg op de huisartsenpost: Jaarcijfers 2016 en trendcijfers 2013-2016. www.nivel.nl: NIVEL, 2017. 35 p.
Download de PDF
● De cijfers over huisartsenposten zijn gebaseerd op elektronisch geregistreerde gegevens van 21 huisartsendienstenstructuren die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, met een gezamenlijk verzorgingsgebied met ruim 9,9 miljoen inwoners.
● In 2016 maakte 16,5% van de Nederlanders ten minste eenmaal gebruik van de huisartsenpost.
● Vooral jonge kinderen (0 t/m 4 jaar) en ouderen vanaf 75 jaar gebruiken de huisartsenpost. ● Mensen die voor een consult naar de huisartsenpost gaan, doen dit vooral vanwege scheur- en snijwonden, acute infecties van de bovenste luchtwegen en (andere gelokaliseerde) buikpijn.
● Tussen 2013 en 2016 is het aantal consulten per 1000 inwoners gestegen. Het aantal telefonische consulten per 1000 inwoners is in die periode licht gestegen, terwijl het aantal huisvisites het afgelopen jaar heel licht is gedaald.
● Tussen 2013 en 2016 is het percentage contacten met een hoog-urgente hulpvraag (urgentiecategorie U0, U1 of U2) gestegen.