Publicatie

Publicatie datum

Zorg, opvang en begeleiding: van onderzoeksprogramma naar praktijk.

Bos, G.A.M. van den, Groenewegen, P.P. Zorg, opvang en begeleiding: van onderzoeksprogramma naar praktijk. In: P.P. Groenewegen; G.A.M. van den Bos; P.J. van Megchelen. Zorg, opvang en begeleiding van chronisch zieken: van onderzoeksresultaten naar verbetering van zorg. Assen: Koninklijke van Gorcum, 2004. 3-16
In dit hoofstuk worden de achtergronden en de inhoudelijke thematiek besproken van het
onderzoeksprogramma zorg, opvang en begeleiding van chronisch zieken, een van de deelterreinen van
het onderzoeksprogramma Chronische zieken van ZonMw. Het accent ligt niet alleen op de uitkomsten
van het onderzoek, maar wordt ook de vervolgstap gezet met de vraag, welke implicaties de resutaten
hebben voor de praktijk ter verbetering van de zorg, opvang en begeleiding van chronisch zieken.
(aut. ref.)