Publicatie

Zorggebruik.

Uiters, E., Bus, A., Verheij, R. Zorggebruik. In: Centraal Bureau voor de Statistiek; Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. Integratiekaart 2006. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2007. p. 61-65.
In deze Integratiekaart gaan we in op het beschrijven van verschillen in contacten met de huisarts tussen herkomstgroepen. De huisarts fungeert in Nederland als poortwachter voor tweedelijnszorg en is verantwoordelijk voor de behandeling van het grootste deel van de zorgvragen: 94% van de zorgvragen handelt de huisarts alleen af. Voor deze Integratiekaart zijn gegevens over 2003 gebruikt. De gepresenteerde gegevens zijn voorlopig van aard. In de onderzoekspopulatie zijn in verhouding minder allochtonen aanwezig dan in de hele Nederlandse bevolking. In dit hoofdstuk staan de volgende vragen centraal:
- In welke mate komen patiënten van verschillende herkomstgroepen in contact met de huisarts?
- In hoeverre hangen de verschillen tussen herkomstgroepen in contacten met de huisarts samen met leeftijd en geslacht? (aut. ref.)
Gegevensverzameling