Publicatie

Publicatie datum

Zorggerelateerde schade in de klinische GGZ en verslavingszorg: een literatuuroverzicht.

Langelaan, M., Peeters, M., Kok, I., Wagner, C. Zorggerelateerde schade in de klinische GGZ en verslavingszorg: een literatuuroverzicht. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid: 2011, 66(1-2), p. 20-32.
Download de PDF
Een overzicht van internationale literatuur over de specifieke zorggerelateerde schade in de klinische GGZ en verslavingszorg. Er zijn vijf categorieën zorggerelateerde schade aan te wijzen. De gevonden cijfers geven slechts een indicatie van het werkelijke aantal gevallen van zorggerelateerde schade. Over Nederland zijn vrijwel geen gegevens bekend. Naar analogie met de somatische zorg werd een ‘triggerlijst’ gemaakt voor de GGZ en verslavingszorg, die kan worden gebruikt voor een retrospectief dossieronderzoek naar zorggerelateerde schade. (aut.ref.)