Publicatie

Publicatie datum

Zorgsituatie van mensen met astma: rapportage 2010. / Zorgsituatie van mensen met COPD: rapportage 2010.

Houtum, L. van, Spreeuwenberg, P., Heijmans, M. Zorgsituatie van mensen met astma: rapportage 2010. / Zorgsituatie van mensen met COPD: rapportage 2010. Utrecht: NIVEL, 2011. 171 p.
Download de PDF
De Monitor Zorg- en Leefsituatie van mensen met astma en mensen met COPD heeft tot doel een representatief overzicht te geven van de situatie van mensen met astma en COPD in Nederland over de jaren heen. De monitor is op verzoek van het Astma Fonds door het NIVEL opgezet. De gegevens die uit de monitor naar voren komen zijn bedoeld ter ontwikkeling en evaluatie van het beleid van het Astma Fonds en van andere partijen.