Publicatie

Publicatie datum

Zorgverleners over palliatieve zorg: tabellenboek van een peiling onder het Nivel Panel Verpleging & Verzorging. Peiling 2020.

Joren, C., Veer, A. de. Zorgverleners over palliatieve zorg: tabellenboek van een peiling onder het Nivel Panel Verpleging & Verzorging. Peiling 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 24 p.
Download de PDF
Deze rapportage bevat de volledige tabellen horend bij de volgende reeks factsheets:
- Veer, A. de, Joren C, Groot K. de, Francke A. Grote behoefte aan scholing in palliatieve zorg. Utrecht: Nivel, 2020. (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/grote-behoefte-aan-scholing-palliatieve-zorg)
- Joren C, Veer A. de, Groot K. de, Francke A. Zorgverleners vinden palliatieve zorg goed, maar er zijn nog verbetermogelijkheden. Utrecht: Nivel, 2020. (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/zorgverleners-vinden-palliatieve-zorg-goed-maar-er-zijn-nog-verbetermogelijkheden)
- Joren C, Veer A. de, Groot K. de, Francke A. Kwaliteitskader palliatieve zorg goede leidraad voor zorgverleners. Utrecht: Nivel, 2020. (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/kwaliteitskader-palliatieve-zorg-goede-leidraad-voor-zorgverleners)

Het onderzoek
De tabellen zijn gebaseerd op een online vragenlijstonderzoek gehouden onder 2552 verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners werkzaam in de directe zorg (verder meestal aangeduid als ‘zorgverleners’) (respons 38%). Zij zijn deelnemer van het Nivel Panel Verpleging & Verzorging. Zij werken in ziekenhuizen, de GGZ, de zorg voor mensen met een beperking, de wijkverpleging, huisartsenzorg en de intramurale ouderenzorg. Daarnaast is een open link verspreid met de vragenlijst welke is ingevuld door 146 zorgverleners.

De volledige vragenlijst is op te vragen bij de auteurs.
Gegevensverzameling