Aanmelden Nivel-verbindt-sessie: Commercialisering in de zorg

Past commercialisering in een duurzaam zorgstelsel?

Aanmelding gesloten
Bedankt voor uw interesse in onze Nivel-verbindt-sessie over commercialisering in de zorg. Helaas kunnen wij maar een beperkt aantal mensen op onze locatie op het Nivel ontvangen. Op dit moment zijn alle plekken vergeven en hebben we de aanmelding gesloten. Wilt u meer weten over het onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

Wanneer: Woensdag 24 april 2024, 14.00-17.00 uur
Waar: Het Nivel, Utrecht
Kosten: Deelname is gratis
Voor wie: Zorgprofessionals
Beleidsmedewerkers in de zorg
Onderzoekers
Iedereen geïnteresseerd in commercialisering in de zorg

In deze Nivel-verbindt-sessie willen we graag met u van gedachten wisselen over de rol van commerciële partijen in de zorg. Commercie in de zorg is van alle tijden, maar recente ontwikkelingen zoals de grotere rol van Private Equity partijen en de opkomst van commerciële ketens in de huisartsenzorg lijken er wel op te wijzen dat er een nieuwe fase is aangebroken. Zijn deze ontwikkelingen een bron van de noodzakelijke innovatie en vernieuwing in de zorg? Of brengen ze ongewenste neveneffecten met zich mee? We willen zoveel mogelijk verschillende perspectieven aan bod laten komen om grip te kunnen krijgen op de recente ontwikkelingen met betrekking tot commercialisering. Het doel is te komen tot een onderzoeksagenda, waarin de vragen uit de praktijk en beleid centraal staan. Denkt en praat u met ons mee?

Programma:

13.30 - 14.00 Ontvangst met koffie en thee
14.00 - 14.15 Welkomstwoord en introductie
  Commerciële ketens in de huisartsenzorg
14.15 - 14.30 Rob Timans en Lisa Jansen presenteren de resultaten van hun onderzoek naar ketens, en bespreken de rol van commerciële partijen en private equity in de huisartsenwereld.
14.30 - 15.00 In gesprek met de zaal
  Private Equity in de zorg
15.00 - 15.15 Robert Favier deelt zijn ervaringen als dierenarts met private equity in de diergeneeskunde. Hoe kunnen zijn inzichten ook de zorg verder helpen?
15.15 - 15.45 In gesprek met de zaal
15.45 - 16.00 Pauze
  Zorgdata tussen publiek en commercieel belang
16.00 - 16.15 Robert Verheij vertelt over het belang van zorgdata om de zorg te verbeteren en de manier waarop commerciële partijen hier soms wel, en soms niet aan bijdragen.
16.15 - 16.45 In gesprek met de zaal
16.45 - 17.00 Afsluiting: naar een beleids- en onderzoeksagenda
17.00 - 17.30 Borrel

Commerciële huisartsenpraktijken
De opkomst van commerciële huisartsenpraktijken heeft voor veel ophef gezorgd. Wordt er een grens overschreden als commerciële belangen hun intrede doen in de huisartsenzorg? Of liggen er juist kansen om de huisartsenzorg te verbeteren en het zorgstelsel ook op langere termijn houdbaar te houden? En welke rol zouden wetgevers en toezichthouders hier moeten spelen?

Nivel onderzoekers Rob Timans en Lisa Jansen zetten de verschillende organisatievormen binnen de huisartsenzorg op een rij, onderzoeken bij welk deel daarvan commerciële partijen een rol kunnen spelen en verkennen de mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Private Equity in de zorg
Dierenartsen kennen het fenomeen van private equity al veel langer dan huisartsen. De schaal waarop private equity een rol speelt bij dierenartsen is ook veel groter. Inzichten van deze sector kunnen helpen om de juiste vragen te stellen als het gaat over ontwikkelingen in de huisartsenzorg.

Robert Favier, Dierenarts en Directeur Onderwijs voor Profession van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, deelt zijn ervaringen met de opkomst van grote ketens van dierenartspraktijken en private equity in Nederland.

Wat zijn de ervaringen in deze sector met deze investeerders? Leidt hun invloed tot efficiëntere zorgverlening en een financieel houdbaar zorgstelsel? Wat is de invloed op de kwaliteit van de geleverde zorg en de positie van de patiënt? (Hoe) is het mogelijk om de publieke belangen te waarborgen, als de rol van private equity toeneemt? 

Zorgdata tussen publiek en commercieel belang
Hergebruik van zorgdata is de kern van een lerend zorgsysteem en zo’n lerend zorgsysteem kan helpen om tot meer passende zorg te komen en om het zorgstelsel beter betaalbaar en duurzaam te maken. Commerciële partijen spelen al sinds jaar en dag een belangrijke rol in het verzamelen en beschikbaar maken van data. Maar wat gebeurt er als commerciële belangen groter worden? 

Nivel programmaleider Robert Verheij reflecteert op de rol die commerciële partijen spelen in dit datalandschap. Wat is ervoor nodig om zorgdata beter te benutten voor betere kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidzorg? Welke rol kunnen commerciële partijen hierbij spelen? Hoe voorkom je ongewenste effecten? Hoe kan de afweging tussen publiek en commercieel belang gemaakt worden? 

Niet alleen commerciële belangen van zorgaanbieders spelen hier een rol, ook die van aanbieders van dataservices, leveranciers van informatiesystemen, AI ontwikkelaars en ontwikkelaars van beslissingsondersteuningssoftware. Allemaal zien zij de waarde van data als het nieuwe goud. Een samenleving zonder dergelijke partijen is ondenkbaar, dus hoe ga je om met de mogelijke risico’s. In deze presentatie gaan we met de toehoorders in gesprek over de vraag wat hiervan de risico’s zijn en hoe je daar als maatschappij mee om wilt gaan. 

Komt u ook?
Deelname is gratis, maar aanmelden is wel verplicht. Heeft u interesse en wilt u met ons in gesprek? We vinden het fijn als u komt, dus vul het aanmeldformulier hieronder direct in!