EPD-scan VMS-thema’s medicatieveiligheid en infectiepreventie (2015-2018)

We verkennen de mogelijkheden om met een ‘EPD-scan’ inzicht te krijgen in de ontwikkeling van patiëntveiligheid op de speerpuntthema’s van 2015-2018: medicatieveiligheid en infectiepreventie.

Next to EPD-scan VMS-thema’s medicatieveiligheid en infectiepreventie (2015-2018)

Via een EPD-scan wordt nagegaan welke indicatoren ziekenhuizen zonder extra registratielast zelf kunnen aanleveren en welke indicatoren via de onderzoekers moeten worden verzameld.

Doel

Het doel van EPD-scan pilotmeting is inzicht krijgen in de mogelijkheden van een EPD om de uitvraag van kwaliteitsindicatoren opgenomen in VMS-thema’s ‘Medicatieverificatie’ en ‘High Risk Medicatie’ te automatiseren. Daarnaast wordt onderzocht op welke manier een EPD ondersteuning kan bieden bij de implementatie van deze twee thema’s in de praktijk.

Methoden

Diepte-interview met themahouders en ICT-deskundigen op basis van een vragenformulier.
Daarnaast is wetenschappelijke literatuur geraadpleegd naar de rol van informatietechnologie (zoals het EPD, barcodetechnologie, elektronische toedienregistratie) op medicatieveiligheid in het proces van medicatieverificatie en het proces van toedienen van parenteralia.

Deelnemers

Ziekenhuizen die ook meedoen aan de evaluatie van VMS-thema's ‘Medicatieverificatie’ en ‘High Risk Medicatie’ zijn hiervoor uitgenodigd.

Resultaat

De interviews zullen worden verwerkt tot een landelijk rapport. Het rapport zal antwoord geven op de volgende vragen:

  • Welke typen elementen en/of gegevens benodigd voor het beantwoorden van kwaliteitsindicatoren zijn terug te vinden in het EPD en welke niet?
  • Welke typen elementen en/of gegevens benodigd voor het beantwoorden van kwaliteitsindicatoren zijn aan herziening toe om automatisering van rapportages te bevorderen?
  • Welke typen elementen en/of functionaliteiten in het EPD zijn nodig om de implementatie van bovengenoemde VMS-thema’s te ondersteunen/bevorderen?

Over het onderzoek

Dit onderzoek maakt deel uit van de Tweede evaluatie van VMS-veiligheidsprogramma in Nederlandse ziekenhuizen, onderdeel van het grootschalige project Monitoren van patiëntveiligheid 2015-2018.

Wagner, C. EPD-scan VMS-thema’s medicatieveiligheid en infectiepreventie (2015-2018). Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 30-11-2022; geraadpleegd op 02-02-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/dossiers/dossier-patientveiligheid/evaluatie-patientveiligheidsinterventies/epd-scan-vms-themas-medicatieveiligheid-en-infectiepreventie-2015-2018