Profile picture for user j.penders@nivel.nl
Julie Penders, MSc
Junior onderzoeker Rampen en Milieudreigingen

Onderzoek

Als junior onderzoeker in het team Rampen en Milieudreigingen draag ik bij aan twee essentiële projecten. Mijn betrokkenheid omvat de ontwikkeling van kennisproducten voor hoogwaardig gezondheidsonderzoek bij rampen (GOR), ter ondersteuning van beleid en bestuur in crisistijd. Verder werk ik mee aan een onderzoek naar de mentale gezondheid van jeugd en jongvolwassenen.

In mijn werk hecht ik waarde aan het gevoel van bijdrage aan de maatschappij en volksgezondheid. Door onderzoek naar maatschappelijk relevante onderwerpen vul ik kennislacunes, met uiteindelijk het doel bij te dragen aan verbeterd beleid en inzichten in de aanpak van complexe crisissen in de toekomst.

CV