Publicatie

Publicatie datum

Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19: 11e gegevensrapportage jeugd (januari-maart 2024).

Bosmans, M., Baliatsas, C., Hooiveld, M., Magnée, T., Penders, J., Dückers, M. Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19: 11e gegevensrapportage jeugd (januari-maart 2024). Utrecht: Nivel, 2024. 90 p.
Download de PDF
In dit cijferoverzicht worden resultaten getoond van de kort-cyclische monitoring binnen de integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. Doel van deze monitor is het bieden van een goede informatiebasis wat betreft de fysieke en mentale gezondheidseffecten van de COVID-19-crisis, om lokale en regionale bestuurders te kunnen adviseren en ondersteunen bij beleidsvorming. Deze kort-cyclische monitoring levert ongeveer vier keer per jaar een beperkte verzameling van geïnterpreteerde cijfers op. De hoge frequentie van verschijnen draagt zorg voor inzicht in de actuele situatie in Nederland.