Nieuws
04-02-2016

​Ambulancezorg in Europa: ervaringen van patiënten nog weinig ingezet

Een inventarisatie onder 14 Europese ambulancediensten laat zien dat de ambulancezorg op hoofdlijnen gelijk is georganiseerd, maar dat niet overal sprake is van nationale regelgeving over de kwaliteit en patiëntveiligheid van ambulancezorg. Daarnaast worden de ervaringen van patiënten met ambulancezorg nog weinig ingezet.

Deze en andere onderwerpen, zoals organisatie, financiering, personeel en samenwerking kwamen aan bod in een vragenlijstonderzoek onder ambulancediensten in Europa. Het onderzoek, in opdracht van branchevereniging Ambulancezorg Nederland,  betreft een inventarisatie van de organisatie en praktijkvoering van ambulancezorg in Europa en is deels een herhaling van een onderzoek in 2010.   

Kwaliteit, veiligheid en patiëntervaringen
De meeste landen regelen ambulancezorg op nationaal niveau. Alle landen maken onderscheid tussen  dringend (spoed) en niet-dringend  ambulance vervoer en allemaal maken ze gebruik van verschillende soorten ambulances: ‘advanced life support ambulances’ en ‘basic life support ambulances’.
Negen landen hebben een kwaliteitsprogramma voor de ambulancezorg en in tien landen worden landelijke kwaliteitsindicatoren toegepast. Registratie van klachten van patiënten en adverse events, dit zijn onbedoelde gebeurtenissen met schade, vindt in de meeste landen plaats. De betrokkenheid van de patiënt bij de ambulancezorg is beperkt. In acht landen worden patiënttevredenheid of  patiëntenervaringen gemeten. In drie landen zijn het meten van het patientenperspectief onderdeel van een landelijk programma (Letland, Noorwegen en Verenigd Koninkrijk).
 
Verschillen tussen landen en veranderingen in de ambulancezorg
De responstijden voor de meest urgente ambulanceritten variëren tussen maximaal 5 minuten in Duitsland tot maximaal 20 minuten in Tsjechië. Ook is er veel variatie tussen het aantal samenwerkingspartners. In Nederland zijn dit vijf verschillende partners, terwijl in Spanje en Hongarije er sprake is van samenwerking met één partner.
In de afgelopen vijf jaar zijn de nationale budgetten voor ambulancezorg in de meeste landen toegenomen, waardoor ambulancediensten beter in staat zijn om te reageren op een groeiend aantal oproepen. Het ambulancepersoneel nam toe in aantal en functies. Nieuwe posities zoals assistent verpleegkundige of chauffeur op de zorgambulance zijn geïntroduceerd.
 
Internationaal netwerk
Het onderzoek is aanleiding om in gesprek te gaan over bovenstaande onderwerpen met stakeholders uit de ambulancezorg uit verschillende landen. Een internationaal netwerk kan ondersteuning bieden bij het anticiperen op vergelijkbare veranderingen en uitdagingen in de ambulancezorg. 
 
Onderzoek
De resultaten van het online vragenlijstonderzoek zijn gebaseerd op 21 respondenten die werkzaam zijn bij ambulancediensten in één van veertien deelnemende landen (België, Duitsland, Estland, Hongarije, Kroatië,  Ierland, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Spanje, Tsjechië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk). Het onderzoek vond plaats in maart 2015. In de vragenlijst werd gevraagd naar informatie over de ambulancezorg in 2014.
 
Subsidiënt
Ambulancezorg Nederland.