Nivel: Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel: cijfers 2017
Nieuws
04-09-2018

Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel: cijfers 2017

In Nederland is er door de jaren heen een grote bereidheid om zorgkosten te dragen voor een ander. In 2017 gaf bijna driekwart van de Nederlanders aan dat zij bereid waren om in het basispakket te betalen voor zorgbehandelingen waar zij zelf (nog) geen gebruik van maken. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel van het Nivel, met metingen in 2013, 2015 en nu ook 2017.

Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. In de zorgpremie voor het basispakket zijn de zorgkosten opgenomen van zowel onszelf als van anderen. Wanneer mensen minder bereid zijn te betalen voor een ander, kunnen deze solidariteitsprincipes onder druk komen te staan. De resultaten van het Nivel-onderzoek laten zien dat mensen over het algemeen solidair zijn met anderen.

Pech
Er zijn wel verschillen in de mate van solidariteit. Met mensen die ‘pech’ hebben is meer solidariteit dan met mensen die schijnbaar zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gezondheid. Zo kunnen mensen die een genetische aanleg hebben voor een ziekte, op meer solidariteit rekenen dan mensen die roken, drinken of een ongezonde levensstijl hebben. Door de jaren heen is dit overigens wel aan het verschuiven, zo blijkt uit het Nivel-rapport.

Barometer Solidariteit
Het Nivel brengt de Barometer Solidariteit uit om te meten of mensen bereid zijn zorgkosten te dragen voor anderen en hoe dit verandert over de tijd. Hiertoe legt het Nivel sinds 2013 elke twee jaar een vragenlijst voor aan een selectie van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. De vragen hebben betrekking op solidariteit, verwachte solidariteit en de mate van solidariteit met elf verschillende groepen. De monitor bevat gegevens van de peilingen in 2013 en 2015 én van de meest recente peiling in 2017.

Consumentenpanel Gezondheidszorg
De gegevens van de Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel zijn verzameld binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Onderzoek met dit panel heeft als doel de gezondheidszorg in kaart te brengen vanuit het perspectief van de bevolking in Nederland. Solidariteit is een van de thema’s die worden onderzocht. Het panel omvat momenteel bijna 12.000 leden van 18 jaar en ouder.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.