Betrokkenheid van patiënten in het proces van gezamenlijke besluitvorming afgelopen vier jaar niet veranderd
Nieuws
23-04-2020

Betrokkenheid van patiënten in het proces van gezamenlijke besluitvorming afgelopen vier jaar niet veranderd

Gezamenlijke besluitvorming omvat verschillende aspecten: betrokkenheid van arts en patiënt, informatie delen met patiënt en vice versa, het bespreken van de voorkeuren van een arts en de patiënt en het instemmen van arts en patiënt met een uiteindelijke beslissing. De mate waarin dit gebeurt verandert niet in de periode 2016-2019. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

In het fragment van het feitenblad hieronder ziet u welke aspecten van gezamenlijke besluitvorming zijn gemeten (de respons was 582-592, gewogen). Bekijk alle resultaten van het Nivel-onderzoek in het feitenblad.

Samen beslissen

Het onderzoek
De data zijn afkomstig uit vragenlijstonderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel uit 2016, 2017, 2018 en 2019.