Cliëntenparticipatie bij verslaglegging krijgt in de wijk vooral vorm door mondelinge communicatie
Nieuws
06-05-2021

Cliëntenparticipatie bij verslaglegging krijgt in de wijk vooral vorm door mondelinge communicatie

Cliënten hebben het recht op inzage in hun dossier en het verbeteren van gegevens daarin, dat staat in de wet. Wijkverpleegkundigen vinden het ook belangrijk dat cliënten participeren bij de verpleegkundige verslaglegging. Zij ervaren echter verschillende uitdagingen om dit te realiseren, zoals technische problemen met elektronische dossiers. Om cliënten toch te betrekken bespreken zij vooral mondeling wat te rapporteren. Minder vaak lezen cliënten mee in de dossiers. Dit blijkt uit een kwalitatief onderzoek van het Nivel, gepubliceerd in BMC Nursing.

Om de zorgplannen goed af te stemmen op de wensen van cliënten is het belangrijk dat zij participeren in de verslaglegging. Participatie kan ook leiden tot meer gezamenlijke besluitvorming over de zorg. Toch is het bevorderen van deze cliëntparticipatie voor wijkverpleegkundigen in de dagelijkse praktijk soms moeilijk te realiseren; er zijn verschillende uitdagingen.

Haperende toegang tot elektronische dossiers thuis

Eén van de uitdagingen betreft de elektronische dossiers. Door slechte internetverbinding of storingen van het elektronisch dossier kunnen wijkverpleegkundigen soms niet rapporteren bij cliënten thuis. Hierdoor moeten zij dat op een later moment doen, zoals in de auto of op kantoor. In die gevallen kan een cliënt niet participeren bij de verslaglegging. Een oplossing van wijkverpleegkundigen is dat zij tijdens de zorgmomenten mondeling met cliënten bespreken wat zij later zullen rapporteren. Dit heeft wel beperkingen als de toegang langer hapert en wijkverpleegkundigen van meerdere cliënten de juiste formulering moet onthouden.

Afstemmen op wensen individuele cliënt

Sommige cliënten, bijvoorbeeld mensen die zeer ziek zijn, hebben lang niet altijd behoefte om te weten wat wijkverpleegkundigen noteren in de dossiers, aldus de wijkverpleegkundigen. Cliënten kunnen dat als een last ervaren. Wijkverpleegkundigen vinden het belangrijk om af te stemmen op de wensen van een individuele cliënt. Zij kiezen er dan bewust voor om zich te beperken tot mondelinge communicatie over de zorgverlening en communiceren in mindere mate over de verslaglegging.

Als iemand heel ziek is, wil ik ze niet altijd belasten met wat ik opschrijf of met wat je dan overdraagt naar je collega’s. Geïnterviewde wijkverpleegkundige

Vervolgonderzoek naar cliëntenperspectief

Nu het perspectief van de wijkverpleegkundigen in beeld is, voert het Nivel een vervolgonderzoek uit onder cliënten. Momenteel interviewen we cliënten in de wijkverpleging om inzicht te krijgen in hun perspectief op cliëntparticipatie bij verpleegkundige verslaglegging.

Over het onderzoek

In 2019 namen we kwalitatieve interviews af met 19 (wijk)verpleegkundigen. Zij waren verspreid over het land werkzaam in de wijkverpleging en werkten allen met elektronische dossiers.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.