Nieuws
09-04-2018

Cliëntondersteuning in de curatieve zorg

Nive-curatief

Cliëntondersteuning in de curatieve zorg blijkt in veel gemeenten nog geen aandachtspunt. Wel wordt erkend dat er kwetsbare groepen burgers zijn die ondersteuning nodig hebben in contact met de curatieve zorg. Vragen vanuit deze groepen voor ondersteuning op het gebied van curatieve zorg komen echter zelden rechtstreeks bij de gemeente binnen.

In de Kennisvraag heeft het Nivel in kaart gebracht hoe het gesteld is met de cliëntondersteuning in de curatieve zorg in Nederland, of er zogenaamde best practices zijn in gemeenten waar andere gemeenten door geïnspireerd kunnen worden en of er voorbeelden zijn van effectieve cliëntondersteuning in het buitenland.