Corona-uitbraak leidt alleen bij specifieke groepen tot toename psychische klachten
Nieuws
16-09-2020

Corona-uitbraak leidt alleen bij specifieke groepen tot toename psychische klachten

Tijdens de corona-uitbraak in maart 2020 vertoonden ongeveer evenveel volwassenen milde tot ernstige symptomen van angst en depressiviteit als in november 2019 (circa 17%), vier maanden vóór de uitbraak. Dit geldt ook voor mensen die weinig of geen emotionele sociale steun vanuit de eigen omgeving kregen (circa 20%). Specifieke groepen zoals werkzoekenden en studenten vertoonden wél vaker ernstige angst- en depressiviteitssymptomen dan vier maanden ervoor. Dit blijkt uit onderzoek onder de Nederlandse bevolking, uitgevoerd door CentERdata, Fonds Slachtofferhulp, het Nivel en Tilburg University (NETHLAB).

Om seizoensinvloeden uit te sluiten zijn psychische klachten en emotionele steun in de periode november 2019 – maart 2020 vergeleken met de periode november 2018 – maart 2019.

Seizoensinvloeden spelen een rol bij specifieke bevolkingsgroepen
Mensen die in november 2019 kampten met angst en depressiviteit, hadden hier ook in maart 2020 vaker last van dan anderen. Dit patroon zagen we ook in de periode november 2018 – maart 2019, dus het lijkt erop dat er geen directe relatie is met de corona-uitbraak.
Voor werkzoekenden, studenten en degenen die voor het huishouden zorgen lag dit heel anders: het aandeel dat angst- en depressiviteitssymptomen vertoonde was in maart 2020 veel hoger dan bij werkenden, en dat was níet het geval in maart 2019.

Alleen specifieke groepen ervaren gebrek aan emotionele steun
In maart 2020 ervaarden mensen uit de algemene bevolking gemiddeld evenveel emotionele steun van hun omgeving als in maart 2019. De specifieke groep mensen die voor het huishouden zorgen ervaarden daarentegen vaker een gebrek aan emotionele steun dan de groep werkenden. Dit geldt ook voor mensen met hartproblemen en diabetes; ook zij kampten in maart 2020 iets vaker met een gebrek aan emotionele steun dan mensen zonder deze klachten.

Over het onderzoek
De resultaten zijn gebaseerd op een breed onderzoek onder circa 4000 willekeurige Nederlanders van 18 jaar en ouder (uit het externe LISS-panel) met metingen in november 2018, maart en november 2019, en maart 2020. Het onderzoek maakt deel uit van een omvangrijke meerjarige studie, onderdeel van het project VICTIMS (Victims in Modern Society) van het Fonds Slachtofferhulp en is onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Affective Disorders.

Doe mee aan de webinar ‘Real world data terug naar de praktijk’!
Op woensdag 7 oktober van 10.00 tot 11.00 uur organiseren wij een webinar over de vraag hoe onderzoeksdata omtrent farmaceutische zorg en data over het voorschrijven van medicatie zich terugvertalen in de praktijk? Roland Friele (adjunct-directeur Nivel), Liset van Dijk (programmaleider Farmaceutische Zorg Nivel) en Jan Benedictus (programmamanager Patiënten Federatie Nederland) gaan met elkaar in gesprek en beantwoorden vragen van deelnemers. Doe ook mee en meld u aan!

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.