Nieuws
23-02-2009

CQ-index voor astmazorg

Patiënten met astma willen goed gecoördineerde zorg, goede uitleg over hun medicijnen en snel bij een arts terechtkunnen als de klachten verergeren. Om de ervaringen van patiënten met astmazorg in kaart te brengen, heeft het NIVEL in samenwerking met het Astma Fonds een vragenlijst ontwikkeld.
Coördinatie en snelheid
Bij de zorg rond astma zijn verschillende zorgverleners betrokken, zoals de huisarts, praktijkondersteuner, longarts, kno-arts en longverpleegkundige. Patiënten vinden daarom de coördinatie en communicatie heel erg belangrijk. Verder willen ze goede uitleg over de gevolgen van hun medicijnen en snel terechtkunnen als de klachten verergeren. De meeste astmapatiënten hebben een ruime ervaring met de zorg: 46,6% heeft meer dan 15 jaar astma. In de huisartspraktijk hebben ze het meeste contact met de huisarts zelf en in het ziekenhuis met de longarts. Tweederde van de respondenten (66,9%) gaf aan het afgelopen jaar met niet meer dan één zorgverlener contact te hebben gehad. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) dat is gesubsidieerd door het Astma Fonds.

Ontwikkeling
Om de kwaliteit van de zorg bij astma vanuit het perspectief van patiënten na te kunnen gaan, ontwikkelde het NIVEL samen met het Astma Fonds een meetinstrument voor deze zorg: de CQ-index Astma. Het Astma Fonds nam als eerste patiëntenvereniging het initiatief tot het ontwikkelen van een ziektespecifieke CQ-index. De Stichting Miletus, samenwerkingsverband van zorgverzekeraars, verleende haar medewerking aan de gegevensverzameling. Het is de bedoeling de CQ-index Astma in de toekomst samen te voegen met de in ontwikkeling zijnde CQ-index COPD ketenzorg, en deze nieuwe vragenlijst uit te testen bij een grote groep mensen.

Waardering
De resultaten die naar voren kwamen bij het testen van deze vragenlijst laten zien dat astmapatiënten hun zorg best goed waarderen. De waardering voor de specialist is met een 8,3 hoog en ook de huisarts en longverpleegkundige worden met een 8,1 hoog gewaardeerd. De apotheker scoort wat lager en daar liggen volgens de patiënten ook de meeste verbeterpunten. De apothekersassistente kan nog vaker vragen naar ongewenste effecten of bijwerkingen van astmamedicijnen, en adviezen geven over bijvoorbeeld ademhaling bij kortademigheid.

CQ-index
Met een CQ-index is de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van patiënten op een gestandaardiseerde manier in kaart te brengen. De vragenlijst geeft inzicht in de ervaringen van patiënten met de zorg en wat zij belangrijk vinden. Op allerlei terreinen binnen de gezondheidszorg worden momenteel CQ-index vragenlijsten ontwikkeld. Want kwaliteit van zorg betekent niet alleen dat de zorg voldoet aan regels en richtlijnen van de overheid of de beroepsgroepen, maar ook dat rekening wordt gehouden met de wensen en verwachtingen van patiënten, cliënten of hun vertegenwoordigers. In alle sectoren van de gezondheidszorg is het belangrijk de kwaliteit zichtbaar te maken vanuit het perspectief van de cliënt. De CQ-index is hiervoor een geëigend instrument. De systematiek van de CQ-Index is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC, met subsidie van Agis, de Stichting Miletus (een samenwerkingsverband van verzekeraars) en ZonMw.

Subsidiënt