Nieuws
22-02-2017

Daginvulling in gehandicaptenzorg moet meer persoonsgericht

Veel cliënten in de verstandelijk gehandicaptenzorg hebben in de ogen van begeleiders voldoende daginvulling. Begeleiders vinden het echter wel nodig dat die daginvulling meer persoonsgericht wordt en beter past bij de wensen en mogelijkheden van iedere cliënt. Dat streven staat onder druk door gebrek aan tijd, faciliteiten en scholingsmogelijkheden. Dit blijkt uit een onderzoek onder begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die deelnemen aan het landelijke NIVEL Panel Verpleging & Verzorging.

Kwaliteit daginvulling veelal voldoende
Vrijwel alle begeleiders (93%) vinden dat de meeste cliënten een zinvolle daginvulling hebben. Zij vinden de kwaliteit van die daginvulling voldoende (40%) of (zeer) goed (41%). De rest van de begeleiders vindt de daginvulling matig (18%) of slecht (1%). De helft van de ondervraagde begeleiders wil meer aandacht voor individuele activiteiten, zowel binnen als buiten de eigen instelling. Ze willen dat iedere cliënt de door hem of haar gewenste daginvulling krijgt.

Meer tijd en faciliteiten voor individuele activiteiten
Minder dan de helft van de begeleiders (43%) zegt dat er (meestal) voldoende tijd is voor een zinvolle daginvulling van hun cliënten. Zij geven aan dat dit moeilijk is als zij bijvoorbeeld alleen op een groep staan. Ook ’s avonds en in de weekenden hebben begeleiders vaak te weinig tijd voor persoonlijke aandacht.
Daarnaast vindt slechts de helft van de begeleiders dat er (vaak) voldoende faciliteiten zijn. De andere helft geeft aan dat het daar soms (38%) of altijd (14%) aan ontbreekt. Het vervoer noemt 18% daarbij als een probleem.

Extra scholing voor begeleiders
Vier op de tien begeleiders vindt dat zij onvoldoende scholing krijgen om hun cliënten goed te ondersteunen bij zinvolle daginvulling. De meeste competenties die nodig zijn om cliënten te ondersteunen bij een zinvolle daginvulling beheersen begeleiders, zo is hun eigen ervaring. Zij vinden bijvoorbeeld dat ze een persoonsgerichte houding hebben. De grootste scholingsbehoefte betreft groepsdynamische processen en het coachen van andere medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast willen relatief veel begeleiders meer weten over de dagbestedingsmogelijkheden buiten de instelling en de sociale kaart van de regio.

Persoonsgerichte daginvulling
Een meer persoonsgerichte daginvulling is een kernelement van het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg waarmee begeleiders in 2017 moeten gaan werken. Persoonsgerichte daginvulling moet  aansluiten bij de persoonlijke voorkeuren en gewoonten van de cliënt. Dit kunnen bijvoorbeeld zelf gekozen hobby’s en creatieve bezigheden, beweeg-, sport- of soms ook werkactiviteiten zijn. Maar ook het betrekken van cliënten bij de huishoudelijke zorg of koken, kan onderdeel zijn van  daginvulling.

Hoe het onderzoek is aangepakt
Het onderzoek naar een zinvolle daginvulling in de intramurale zorg is uitgevoerd binnen het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging. De respons was 48%. De resultaten in deze factsheet zijn gebaseerd op de ingevulde vragenlijsten van 126 begeleiders werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking. Zij werken in allerlei instellingen verspreid over Nederland.

Subsidiegever:
Ministerie van VWS

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.