De Class helpt jongeren met hersenletsel de weg te vinden naar werk
Nieuws
15-04-2019

De Class helpt jongeren met hersenletsel de weg te vinden naar werk

De Class is een project van de Edwin van der Sar Foundation en heeft tot doel jongeren met hersenletsel te helpen een baan te vinden. En met succes, zo blijkt uit een evaluatief onderzoek van het Nivel: twee derde van de jongeren die het vinden van werk tot doel hebben gesteld, bereikt dit binnen twee jaar. Nog eens een deel haalt een diploma. Bovendien hebben jongeren die zijn vastgelopen, na deelname meer zelfvertrouwen en kijken ze positiever aan tegen leven met hersenletsel. Ten slotte creëert het programma niet alleen kansen voor jongeren, ook hun omgeving wordt zich meer bewust van knelpunten die de jongeren ervaren en mogelijke oplossingen hiervoor.

Het Nivel-onderzoek maakt deel uit van het FNO-Programma Zorg én Perspectief, dat zich richt op het verbeteren van kansen van jongeren met een chronische aandoening.

Aandacht voor sollicitatievaardigheden én lichamelijke en psychische fitheid

Het unieke aan het programma de Class is dat het zich niet alleen richt op het opdoen van sollicitatievaardigheden, maar ook op lichamelijke en psychische fitheid van jongeren met hersenletsel. Er is veel aandacht voor sport en een gezonde leefstijl en bovendien worden de ouders bij het programma betrokken. Ook de aanwezige expertise en de affiniteit met jongeren met hersenletsel maken het project bijzonder.

Wensen en mogelijkheden ontdekken

Het intensieve programma bestaat uit bijeenkomsten met circa twintig deelnemers waarin training en opleiding plaatsvinden die nodig zijn om te solliciteren. De jongeren krijgen een jobcoach, ze ontmoeten werkgevers, ze verkennen de arbeidsmarkt en ze doen zoveel mogelijk werkervaring op. Daarnaast krijgen de jongeren hulp bij het omgaan met de vaak ingewikkelde regels van gemeenten en het UWV omtrent het aanvragen van een uitkering en het ontvangen van ondersteuning bij het vinden van werk. Zo wordt duidelijk wat ze zelf kunnen en wat de mogelijkheden zijn binnen de wet- en regelgeving. ‘Bij de Class had ik voor het eerst het idee dat ik echt werd geholpen,’ aldus een deelnemer.

Zelfstandiger worden en vrienden krijgen

Het programma gaat niet alleen over werk, maar heeft een bredere aanpak. De deelnemende jongeren worden zelfstandiger en komen uit hun isolement. In de Class is een positieve houding een basisgedachte: men gaat uit van de mogelijkheden van jongeren. Hierdoor neemt het zelfvertrouwen van de jongeren toe en zien de jongeren het leven met hersenletsel vaak positiever tegemoet.

Verankering en verbreding van het programma

Deelnemers en ouders zijn zeer tevreden over de aanpak. Hennie Boeije, projectleider: ‘De basis van het programma is goed, blijkt uit de reacties. Verbetering is een kwestie van finetuning, bijvoorbeeld op het gebied van programmering, het regelen van een aanspreekpunt en het verschaffen van duidelijkheid over wat er precies verwacht mag worden.’

Het programma is niet alleen geschikt voor jongeren met hersenletsel maar kan ook – meer generiek – worden ingezet bij jongeren met een andere chronische aandoening, mits er een paar aanpassingen worden gedaan. Denk hierbij aan de inzet van specifieke expertise en het aanbieden van relevante modules voor de gekozen doelgroep. Het onderzoek laat zien dat er bij gemeenten mogelijkheden zijn om de aldaar aanwezige expertise en werkzaamheden af te stemmen met die van de Class.

Over het onderzoek

De focus van het Nivel-onderzoek lag op de ervaringen met het programma, de werkzaamheid ervan en mogelijke verbeterpunten. Daarnaast is onderzocht of het programma van de Class bruikbaar is voor jongeren met een andere chronische aandoening.

Er zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt:

  • Er zijn interviews gehouden met jongeren die aan de hand van zelfgemaakte foto’s hun verhaal vertelden.
  • Er zijn gesprekken gevoerd met de betrokken ouders, met het projectteam, met gemeenten en met het UWV.
  • Er is literatuuronderzoek gedaan
  • Er zijn vragenlijsten afgenomen.

Voorlopige bevindingen zijn besproken in werksessies met ervaringsdeskundige jongeren en professionals.

Het onderzoek is gefinancierd door FNO Zorg voor kansen in het programma Zorg én Perspectief.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.