Afgesloten
2019

Optimaliseren programma De Class: jongeren met niet-aangeboren hersenletsel op weg helpen naar werk

Duur: mrt 2018 - mrt 2019

Achtergrond

Het project de Class van de Edwin van der Sar Foundation loopt vanaf 2012. Het richt zich op het ontwikkelen van een interventie die tot doel heeft de maatschappelijke positie van jongeren met niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. ZonMw en FNO maken deel uit van dit initiatief waarbij een groep gemotiveerde jongeren met NAH wordt ondersteund bij het afronden van een studie, het opdoen van werkervaring, het vinden van een passende baan én een actief leven. In 2018 is de vijfde class met jongeren verwelkomd.

Doel

Het Nivel onderzoekt of de aanpak van de Class werkt, wat maakt dat de Class werkt en wat de verbeterpunten zijn. Ook wordt bekeken of het mogelijk is om deze aanpak in te zetten bij jonge mensen met andere aandoeningen of beperkingen.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de succes- en faalfactoren van de Class?
Welke aanpassingen zijn nodig voor toepassing bij andere chronische aandoeningen die tevens acceptabel zijn voor gemeenten?

Methode

We evalueren de Class vanuit jongeren, familie en projectteam met verschillende methoden. We doen interviews met gemeenten en UWV. Jongeren bespreken de resultaten in werksessies.

Resultaat

Een brede evaluatie op basis van praktijkervaringen met de Class.
Aanbevelingen voor optimalisering en verbreding van de Class. Inzicht in voorwaarden van gebruikers.

Dit project wordt gesubsidieerd door
FNO Zorg voor kansen