Nivel: De meeste mensen die corona hebben gehad vinden de geboden informatie over al dan niet vaccineren toereikend en laten zich vaccineren
Nieuws
06-03-2023

De meeste mensen die corona hebben gehad vinden de geboden informatie over al dan niet vaccineren toereikend en laten zich vaccineren

Over het algemeen zijn mensen die corona hebben gehad, positief over de informatie die zij, eenmaal hersteld, kregen of zochten over COVID-19-vaccins. Een meerderheid vindt dat er voldoende informatie voorhanden was om een gedegen beslissing te kunnen nemen over vaccineren tegen COVID-19. Van de ondervraagden is het overgrote deel ten minste één keer gevaccineerd, voor of na hun coronabesmetting. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel met het Nivel Corona Cohort. Het onderzoek verscheen onlangs in het wetenschappelijke blad Health Expectations.

De mensen in het Nivel Corona Cohort hebben allemaal COVID-19 gehad en nemen deel aan onderzoeksprojecten naar het beloop, de ernst en de korte- en langetermijneffecten van COVID-19. Onder deze deelnemers zijn vrouwen, mensen van middelbare leeftijd en mensen met een hogere opleiding oververtegenwoordigd. Door de inzet van deze selecte groep gelden de resultaten waarschijnlijk niet voor de gehele Nederlandse bevolking. Jongeren en lager opgeleiden denken mogelijk anders over de ontvangen informatie. In dit onderzoek werd gevraagd hoe mensen in het Nivel Corona Cohort aan hun informatie over het vaccineren tegen COVID-19 kwamen en wat zij van die informatie vonden. De meeste deelnemers lieten zich vaccineren: 96% had ten minste één COVID-19-vaccinatie en 89% kreeg een COVID-19-vaccin nadat ze corona hadden gehad.

Informatie over COVID-19-vaccins scoort voldoende

De meerderheid (79%) van de deelnemers aan het Nivel Corona Cohort vond de informatie over vaccins altijd of vaak correct. Twee derde (6s4%) gaf aan dat de informatie vaak of altijd volledig was. Wel vond twee derde van de respondenten (67%) de informatie wel eens tegenstrijdig. De meeste mensen ervaren de informatie niet als misleidend (85%).

Informatie over vaccins biedt basis voor een beslissing over vaccinatie

Ongeveer twee derde van de respondenten (67%) vindt dat de verstrekte of gezochte informatie over de COVID-19-vaccins in het algemeen op hen van toepassing is. Negen van de tien mensen (89%) vindt dat de informatie voldoende is om een beslissing te kunnen nemen over het al dan niet vaccineren. Als mensen de informatie niet toereikend vonden, dan wilden ze bijvoorbeeld meer eerlijkheid en transparantie op basis van feiten en onderzoek. Ook wilden ze in dat geval dat de mogelijke nadelen beter belicht werden.

De mensen in ons onderzoek waren over het algemeen positief over de informatie over vaccins. De kleine minderheid die de informatie niet toereikend vond, was van mening dat de betrouwbaarheid en duidelijkheid ervan kan worden verbeterd.
Profile picture for user l.schackmann@nivel.nl

Meeste informatie over vaccins gezocht op RIVM-website

Acht op de tien deelnemers zochten informatie over vaccins via de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast zochten respondenten informatie op internet via verschillende zoekmachines (56%), of kregen dit via familie en vrienden (35%), via zorgverleners (27%), sociale media (26%) en thuisarts.nl (22%).

Over het onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd onder deelnemers aan het Nivel Corona Cohort. Zij zijn door hun huisarts geselecteerd bij 18 huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn omdat ze een COVID-19-infectie hebben gehad. Hun ervaringen zijn verzameld met vier online vragenlijsten. In dit onderzoek gebruikten we gegevens uit de eerste twee vragenlijsten. Deze zijn voor de meeste mensen afgenomen vlak na het oplopen van het coronavirus en drie maanden later. De gegevens van in totaal 314 mensen zijn gebruikt.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.