Nieuws
23-09-2016

Differentiatie inschrijftarief huisartsenzorg kan beter

Een andere basis voor differentiatie van het inschrijftarief kan bijdragen aan een betere samenhang tussen inkomsten en zorgzwaarte van de praktijkpopulatie. Dit blijkt uit een onderzoek dat het NIVEL heeft gedaan in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor de beleidsdiscussie naar de verandering van de differentiatie van het inschrijftarief.

Huisartsen ontvangen per ingeschreven patiënt een vast bedrag per jaar, het inschrijftarief, naast een bedrag per patiëntcontact. De inschrijftarieven vormen ruim 40% van het inkomen van een huisarts. Dat deel van het inkomen moet zo goed mogelijk samenhangen met de zwaarte van de zorg . Daardoor krijgt de huisarts een hogere vergoeding als zijn of haar patiëntenpopulatie meer werk met zich meebrengt. Huisartsen met veel patiënten met complexe problematiek, waarvoor bijvoorbeeld veel overleg moet worden gevoerd met andere zorgverleners, krijgen daarvoor een financiële vergoeding via het inschrijftarief. Zij zijn daardoor beter in staat tegemoet te komen aan de zorgvraag die voor hun patiëntenpopulatie nodig is. Huisartsen ontvangen nu een hoger bedrag voor oudere patiënten en voor patiënten die wonen in een achterstandswijk. In dit nieuwe onderzoek is gekeken naar mogelijke alternatieven voor deze differentiatie, die beter samenhangen met de werkelijke zwaarte van de zorg. 

Samenhang tussen inschrijftarief en zorgzwaarte kan beter
Het onderzoek laat zien dat de huidige differentiatie naar leeftijd en achterstandswijk een minder sterke samenhang met de gemeten zorgzwaarte vertoont dan verwacht. Het NIVEL heeft 3 alternatieven naast elkaar gezet en doorgerekend, steeds met een andere mix van populatiekenmerken en omgevingskenmerken als basis. Het onderzoek laat zien dat de samenhang sterk verbetert door de sociaal-economische achtergrond van de patiëntenpopulatie mee te nemen in de differentiatie. Rekening houden met de gezondheidstoestand van de patiënt geeft  een nog sterkere samenhang met werklast. De drie scenario’s zijn praktisch echter niet allemaal even makkelijk uitvoerbaar. Een scenario dat sterker samenhangt met zorgzwaarte, zal moeten worden afgewogen tegen de extra kosten, inspanningen en eventuele andere nadelen.

Van onderzoek naar beleid
De alternatieven voor de huidige differentiatie van het inschrijftarief die in dit onderzoek zijn ontwikkeld en doorgerekend, dragen bij aan de lopende discussie tussen NZa en veldpartijen over de toekomstige financiering van de huisartsenzorg.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.