E-health is een onmisbaar onderdeel van de zorg geworden
Nieuws
01-11-2019

E-health is een onmisbaar onderdeel van de zorg geworden

Zorgverleners zijn overwegend enthousiast over e-health. Toch is het aanbod in e-healthtoepassingen groter dan het gebruik ervan. Het inzetten van e-health kan leiden tot afname van de werkdruk als de randvoorwaarden goed zijn. De tijd is rijp om samen handen en voeten te geven aan een betere inbedding van e-health in de zorg. Dit blijkt uit de zevende editie van de eHealth-monitor van Nictiz en het Nivel: Samen aan zet! Minister Bruno Bruins van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op vrijdag 1 november het eerste exemplaar van de eHealth-monitor 2019 in ontvangst genomen uit handen van Leonique Niessen (interim-directeur Nictiz) en Cordula Wagner (directeur Nivel).

Uit het onderzoek blijkt dat zorgverleners de noodzaak zien om zorgprocessen opnieuw te gaan vormgeven en inrichten met behulp van e-health. Op die manier krijgen patiënten meer zeggenschap over hun eigen gezondheid. Ook draagt de inzet van e-health bij aan de verlaging van de werkdruk in de zorg. De eHealth-monitor 2019 laat zien dat e-health een onmisbaar onderdeel van de zorg(verlening) is geworden.

Goede technologie en aansluiting op zorgprocessen cruciaal
Ook dit jaar is aan een groot aantal zorgverleners en zorggebruikers via vragenlijsten gevraagd in hoeverre zij e-health gebruiken, hoe e-health hen helpt en wat ze graag anders willen zien of nodig hebben om e-health succesvol te implementeren. De ondervraagden zijn het erover eens: de technologie moet goed werken om e-health goed te kunnen gebruiken én het moet goed aansluiten op de zorgprocessen binnen en tussen de zorginstellingen. Alle spelers in het zorgveld zijn nu aan zet om e-health zorgbreed in te voeren en te gaan gebruiken.

E-health door de jaren heen steeds meer geïntegreerd in zorgproces
De eHealth-monitor meet sinds 2013 de beschikbaarheid en het gebruik van e-health in Nederland. De boodschappen door de jaren heen illustreren de ontwikkelingen op het gebied van e-health. Van experimentele noviteiten op het gebied van gezondheidszorg – over en later met de patiënt – naar een meer doelgerichte integratie van e-health in het zorgproces. In 2013 werd bij e-health gedacht aan ‘het digitaal maken van bestaande informatie en reguliere processen’. De toepassingen die men destijds ‘e-health’ noemde, behoren nu tot de dagelijkse werkwijze. Ook zijn sommige toepassingen door voortschrijdend inzicht achterhaald of niet geschikt gebleken voor gebruik.  

Behaalde doelstellingen van 2014 moeilijk in te passen in huidige situatie
Sinds 2014 worden in de eHealth-monitor de doelstellingen van de toenmalige minister van VWS, Edith Schippers, gemonitord: online inzage in medische gegevens, zelfmeten & gegevensmonitoring en beeldschermzorg & domotica. Hiermee zijn positieve resultaten behaald. Wel blijkt het lastig om doelstellingen een-op-een te vergelijken met de huidige situatie. De (zorg)wereld van nu ziet er anders uit dan in 2014; voortschrijdend inzicht en vernieuwende, technologische ontwikkelingen spelen een rol.

Toelichting eHealth-monitor 2019 tijdens Mobile Healthcare Congres
Roland Friele (adjunct-directeur Nivel) en Conchita Hofstede (manager Expertisecentrum Nictiz) praten verder over de resultaten van het jaarlijks onderzoek tijdens het Mobile Healthcare Congres op 7 november 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht. Zij doen dit samen met de directeur Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS, Theo van Uum.

Bekijk op www.nivel.nl en www.nictiz.nl het rapport, de bijbehorende tabellenbijlage en de infographic. Voor vragen over de eHealth-monitor kunt u contact opnemen met dr. ir. Martine Huygens, postdoc onderzoeker e-health bij het Nivel, via m.huygens@nivel.nl of met dr. ir. Helene Voogdt, onderzoeker en programmamanager eHealth-monitor bij Nictiz via voogdt@nictiz.nl.

 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.