Publicatie

Publicatie datum

Online inzage en contact. Themaverdieping 2 eHealth-monitor 2019

Wouters, M., Huygens, M., Voogdt, H., Meurs, M., Groot, J. de, Bruin, K. de, Brabers, A., Hofstede, C., Friele, R., Gennip, L. van. Online inzage en contact. Themaverdieping 2 eHealth-monitor 2019 Den Haag/Utrecht: Nictiz, Nivel, 2019. 11 p.
Download de PDF
Deze themaverdieping is onderdeel van het rapport eHealth-monitor 2019. Het beschrijft het gebruik en de ervaringen met ICT-toepassingen rondom ziekte en gezondheid die de zorggebruiker zelf in
zijn eigen omgeving kan gebruiken. De belangrijkste bevindingen en mogelijke vervolgstappen staan aan het begin van deze themaverdieping vermeld. Daarna volgt een uitgebreidere beschrijving van
de onderzoeksresultaten. In de tekst wordt verwezen naar tabellen die staan vermeld in de tabellenbijlage.