E-healthmonitor 2.0: nieuw onderzoek naar het gebruik en de waardering van digitale zorg van start
Nieuws
10-11-2020

E-healthmonitor 2.0: nieuw onderzoek naar het gebruik en de waardering van digitale zorg van start

Per 1 oktober zijn het RIVM, het Nivel en het National eHealth Living Lab (NeLL) op verzoek van het ministerie van VWS gezamenlijk van start gegaan met de voorbereidingen van een nieuwe E-healthmonitor 2021-2023. Deze drie partijen hebben samen goed zicht op de publieke gezondheid en op de eerste- en tweedelijnszorg. De ‘E-healthmonitor 2.0’ geeft de omvang van de digitale zorg in cijfers weer, net zoals de eerdere e-healthmonitor. Ook wordt aandacht gegeven aan lokale best practices. Nieuw is dat er regelmatig werksessies georganiseerd zullen worden waarin verkregen inzichten worden gedeeld met betrokken professionals, patiënten, burgers, bestuurders en vertegenwoordigers van het beleid, om ze te inspireren tot gebruik van digitale zorg.

De E-healthmonitor maakt inzichtelijk hoe e-health wordt ingezet door onder andere huisartsen, specialisten in ziekenhuizen, paramedici en zorgprofessionals werkzaam in de zorg voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Ook wordt onderzocht wat zorggebruikers van e-health vinden, bijvoorbeeld van het gebruik van gezondheidsapps en digitale consulten.

E-healthmonitor 2.0
Begin 2020 heeft het RIVM op verzoek van het ministerie van VWS verkend hoe recente ontwikkelingen met een nieuwe E-healthmonitor in kaart kunnen worden gebracht. De bevindingen zijn beschreven in het rapport ‘Verkenning e-healthmonitor: de digitale transitie in de zorg in beeld’. Op basis van deze verkenning werken het Nivel, RIVM en NeLL aan een plan van aanpak voor het opzetten van de E-healthmonitor 2.0, die gedurende de jaren 2021, 2022 en 2023 de digitale transitie in de zorg in beeld zal brengen. Om ook een overzicht te hebben van de stand van zaken van e-health in 2020 wordt in december 2020 een factsheet gepubliceerd met recente cijfers en publicaties rondom e-health. Deze cijfers zullen samen met het plan van aanpak voor de E-healthmonitor 2.0 openbaar worden gemaakt.

Monitoring e-health door de jaren heen
In 2013 verscheen de eerste E-healthmonitor. In deze monitor werd jaarlijks de ontwikkeling van e-health in Nederland in kaart gebracht. Het betrof een voornamelijk kwantitatief onderzoek door middel van vragenlijsten onder artsen, verpleegkundigen en verzorgenden, patiënten en zorggebruikers. De boodschappen van deze E-healthmonitor door de jaren heen illustreren de ontwikkeling van de toepassing van e-health in de zorg: van experimentele nieuwigheid naar een steeds doelgerichtere integratie van e-health in het zorgproces. In 2019 is de E-healthmonitor in deze opzet beëindigd.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.