Nieuws
06-03-2008

Een pil van de verpleegkundige is net zo veilig als een pil van de dokter

Of geneesmiddelen zijn voorgeschreven door een verpleegkundige of arts, maakt weinig uit. De patiëntveiligheid is niet in het geding. De klinische uitkomsten zijn vergelijkbaar als verpleegkundigen voorschrijven, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in het Internet Journal of Healthcare Administration.

Geneesmiddelenwet
Tot voor kort was het voorschrijven van geneesmiddelen voorbehouden aan artsen, tandartsen en verloskundigen. Toch kwam het ook voor dat verpleegkundigen geneesmiddelen voorschreven. Begin juli 2007 is de nieuwe geneesmiddelenwet in werking getreden, waarmee deze praktijk een wettelijke basis krijgt. Overigens krijgen alleen door de minister aangewezen categorieën verpleegkundigen met een gerichte vervolgopleiding en verpleegkundig specialisten de bevoegdheid medicijnen voor te schrijven, basisverpleegkundigen niet.  

Buitenlandse ervaring
In andere landen is al meer ervaring met het voorschrijven van geneesmiddelen door verpleegkundigen. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Engeland en Canada is het al langer wettelijk toegestaan en dagelijkse praktijk. Om een beeld te krijgen van de gevolgen hiervan deden onderzoekers van het NIVEL een internationaal literatuuronderzoek. Ze keken of er verschillen zijn tussen het voorschrijven door artsen en het voorschrijven door verpleegkundigen. Conclusie: ondanks dat verpleegkundigen soms andere keuzes maken bij de hoeveelheid medicatie die zij voorschijven, wordt de gezondheid van patiënten er in het algemeen niet door geschaad. De klinische uitkomsten zijn vrijwel gelijk als verpleegkundigen voorschrijven. En patiënten ervaren dezelfde kwaliteit van zorg of vinden die zelfs beter.

Kosten
Of het voorschrijven door verpleegkundigen ook goedkoper is en de werklast voor artsen vermindert, is nog onduidelijk. Nu het voorschrijven van geneesmiddelen door bepaalde groepen verpleegkundigen in Nederland legaal wordt, zullen meer en meer taken van artsen verschoven worden naar verpleegkundigen. Dit vraagt om goed onderzoek waarin de kosten-effectiviteit van het voorschrijven van geneesmiddelen door verpleegkundigen in kaart wordt gebracht.