Nieuws
26-08-2008

Eenpersoonskamer in ziekenhuis beter voor de communicatie

De communicatie tussen arts en patiënt in een eenpersoonskamer lijkt beter dan met patiënten op een vierpersoonskamer. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het iBMG, Erasmus MC en het NIVEL in het wetenschappelijke tijdschrift Patient Education and Counseling.
Visites in eenpersoonskamers tijdens de ronde van artsen, duren langer dan visites in vierpersoonskamers. De patiënten in de eenpersoonskamer uiten meer zorgen en stellen meer vragen vergeleken met de patiënten in de vierpersoonskamers. Daarbij reageert de arts in de eenpersoonskamers met meer empathie. Er zijn geen verschillen gevonden in de mate waarin intieme onderwerpen worden besproken.

Context
Het onderzoek geeft aan hoe belangrijk de context is in de communicatie tussen arts en patiënt. Patiënten in het ziekenhuis zien hun arts doorgaans tien minuten per dag tijdens de visite/ronde. Eenpersoonskamers bieden de patiënt kennelijk de mogelijkheid meer uit de visite te halen. NIVEL-onderzoeker en medeauteur Sandra van Dulmen: “Patiënten zijn doorgaans terughoudend in het uiten van zorgen of het stellen van vragen. Meer privacy kan hen hier blijkbaar bij helpen.”

Audio
Dit is voor het eerst dat de communicatie aan het bed van de patiënt op deze manier is onderzocht. Er werden audio-opnames gemaakt van de rondes in de eenpersoons- en vierpersoonskamers op de afdeling urologie van het Erasmus MC. De onderzoekers analyseerden de gesprekken aan de hand van een checklist. De duur van de gesprekken werd gemeten, het type verbale en non-verbale communicatie van de patiënt en de reactie van de arts daarop, en de mate waarin intieme onderwerpen ter sprake kwamen. 

Samenwerkingspartners