Nieuws
24-12-2009

Epidemie Mexicaanse griep voorbij

De epidemie van de Mexicaanse griep (AH1N1) lijkt voorbij. De laatste weken nam het aantal mensen met griep al af en afgelopen week daalde dit voor het eerst weer onder de 51 per 100.000 inwoners.Van een griepepidemie is sprake wanneer meer dan 51 op de 100.000 inwoners kampen met griepachtige verschijnselen. In week 51 rapporteerden de huisartsen van de CMR-Peilstations van het NIVEL nog 44 op de 100.000 inwoners met griepachtige verschijnselen. In de 13 door de huisartsen ingestuurde en onderzochte neus- en keelmonsters van patiënten met griepachtige verschijnselen is in week 51 2 maal (15%) de nieuwe influenzavariant AH1N1 (Mexicaanse griep) aangetroffen. Het virus is dus nog niet helemaal het land uit, maar er is geen sprake meer van een epidemie. In totaal is het virus vanaf half juli 347 maal aangetroffen bij patiënten in de peilstations. Ook in de ons omringende landen, zoals België, Engeland en Duitsland neemt de griepepidemie af.

Milde epidemie
De afgelopen weken waren iets meer mensen ziek van de griep dan begin dit jaar en de afgelopen griepseizoenen. Maar op de piek van de epidemie van de Mexicaanse griep waren er nog steeds veel minder mensen ziek dan tijdens de griepepidemieën in de winters van 2004-2005 en 1999-2000. NIVEL-onderzoeker epidemioloog en huisarts Gé Donker: “De Mexicaanse griep is gelukkig een milde epidemie gebleven. De epidemie duurde tien weken, wat ook gebruikelijk is voor de wintergriep. Opvallend blijft dat vooral minder ouderen ziek geworden zijn van de griep. Wel hadden zij relatief wat meer risico op complicaties.”

CMR
De Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations van het NIVEL vormen een representatieve groep van 61 Nederlandse huisartsen in 42 praktijken. Hun patiëntenpopulatie bestrijkt ongeveer 0,8% van de Nederlandse bevolking en is representatief naar leeftijd, geslacht, regio en naar verdeling over stad en platteland. De huisartsen rapporteren wekelijks (waardoor trends zeer snel zichtbaar worden) of op jaarbasis over het vóórkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die in andere registraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk zijn op te nemen. De CMR-peilstations bestaan sinds 1970. De meeste onderwerpen worden meerdere jaren achtereen vervolgd.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel nieuws? Abonneer u op onze attendering

E-mailadres

U kunt zich op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Kijk hier voor meer informatie over ons privacybeleid.

We gebruiken MailChimp als ons marketingplatform. Door op de knop 'Aanmelden' te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie zal worden overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Lees hier meer over de privacyregels van MailChimp.