Nivel-cijfers ziekten per week - actueel: wat heerst er nu in Nederland?

Uit de Nivel Peilstations en de registraties van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Het Nivel rapporteert wekelijks de gezondheidsproblemen die in huisartsenpraktijken worden geregistreerd. Zo geven we een actueel beeld van wat er heerst in Nederland. Hiervoor gebruiken wij informatie van de Nivel Peilstations en van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Elke woensdag: actualisering Nivel-weekcijfers ziekten en aandoeningen, met

 1. De samenvatting met de meest opvallende ziekten en aandoeningen (zie hier direct onder)
 2. Het actuele Nivel Surveillance Bulletin (pdf) met - naast de samenvatting - een uitgebreid weekoverzicht ziekten en aandoeningen (zie tweede helft van deze webpagina).

1. Welke ziekten heersen er momenteel? Wekelijkse samenvatting Nivel Surveillance

Week 19 (6 - 12 mei) 2024

Let op, van weken 18 en 19 is er van één leverancier geen data ontvangen. Daardoor zijn de cijfers voor deze weken gebaseerd op een kleiner aantal huisartsenpraktijken dan gebruikelijk. In week 19 waren huisartsenpraktijken gesloten op Hemelvaartsdag.

Vijfde ziekte

Bron: registratiedata van zo'n 400 huisartsenpraktijken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Wat valt op:

 • Sinds februari 2024 zien huisartsen meer kinderen, vooral in de leeftijdsgroep 5-14 jaar, met een virusziekte met huiduitslag. Het merendeel van deze kinderen heeft volgens de huisarts de vijfde ziekte (erythema infectiosum). Dit is een besmettelijke vlekjesziekte die wordt veroorzaakt door het parvovirus B19. Verschillende landen in Europa, waaronder Nederland, hebben gemeld dat dit virus momenteel vaker voorkomt. Mogelijk komen er ook meer kinderen met koorts en vlekjes bij de huisarts door onrust over de mazelen.
 • In week 19 is er een daling van het aantal kinderen (5-14 jaar) met een virusziekte met huiduitslag dat bij de huisarts kwam naar 27 per 100.000. Dat is bijna weer op het niveau (zo’n 5 tot 25 per 100.000) dat in voorgaande jaren werd gezien, ook voor de coronapandemie. Zie figuur.

plaatje niet beschikbaar

Kinkhoest

Bron: registratiedata van zo'n 400 huisartsenpraktijken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Wat valt op:

 • Het aantal mensen dat voor kinkhoest de huisarts bezoekt was de afgelopen periode hoger dan in voorgaande jaren, ook voor de coronapandemie, en hoger dan tijdens de laatste kinkhoestpiek in 2012. Sinds week 17 lijkt er sprake van een dalende trend.
 • In week 19 is het aantal jonge kinderen (0-4 jaar) met kinkhoest afgenomen van 17 naar 12 per 100.000. Zie figuur.

plaatje niet beschikbaar

Respiratoire virussen (influenza, SARS-CoV-2, RSV en andere luchtwegvirussen)

Bron: virologische testuitslagen van de monsters afgenomen door 140 Nivel Peilstations

Wat valt op:

 • Er werden in week 19 totaal 23 monsters afgenomen: 8 bij patiënten met IAZ en 15 bij patiënten met een andere acute respiratoire infectie (ARI). In deze monsters werden de volgende virussen gevonden:
  • Humaan metapneumovirus: 1 keer (4%)
  • Rhinovirus: 6 keer (26%)
  • Seizoenscoronavirussen: 3 keer (13%)
  • SARS-CoV-2: 1 keer (4%)
  • Parainfluenzavirussen: 1 keer (4%)
  • Adenovirus: 1 keer (4%)

plaatje niet beschikbaar

 

Influenza-achtig ziektebeeld (griepachtige klachten)

Bron: rapportages van zo'n 40 Nivel Peilstations over patiënten met influenza-achtig ziektebeeld

Wat valt op:

 • In week 19 rapporteren de huisartsen van de Nivel Peilstations 7 patiënten met griepachtige klachten (influenza-achtig ziektebeeld, IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is op het basisniveau voor IAZ activiteit in de huisartsenpraktijk.

plaatje niet beschikbaar

Scabiës (schurft)

Bron: registratiedata van zo'n 400 huisartsenpraktijken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Wat valt op:

 • Het totaal aantal mensen dat voor scabiës de huisarts bezocht was sinds eind 2022 hoger dan in de jaren daarvoor. Huisartsen zien vooral veel jongeren (15-24 jaar) met of vanwege scabiës.
 • In week 19 is het aantal jongeren (15-24 jaar) met scabiës opnieuw gedaald in vergelijking met de weken ervoor, maar de cijfers zijn nog steeds wel hoger dan vóór 2022. Zie figuur.

plaatje niet beschikbaar


2. Uitgebreide weekoverzichten ziekten en aandoeningen – Nivel Surveillance Bulletins

Van de afgelopen 4 weken bieden we aan:

 1. het wekelijkse Nivel Surveillance Bulletin: actuele cijfers van vele ziekten en aandoeningen die huisartsen die week registreren. Met beeldende duiding in de vorm van grafieken. Ook de samenvatting is hierin opgenomen.
 2. de wekelijkse Nivel Surveillance-cijfers per GGD-regio: regionale cijfers van een selectie van voorkomende ziekten en aandoeningen.

Meest recente Nivel Surveillance Bulletin

 1. Nivel Surveillance Bulletin 2024 wk19 (pdf) dd. 15-5-2024
 2. Nivel Surveillance cijfers per GGD-regio 2024 wk19 (pdf) dd. 15-5-2024

Rapportages voorgaande drie weken​​​​​

 1. Nivel Surveillance Bulletin 2024 wk18 (pdf) dd. 8-5-2024
 2. Nivel Surveillance cijfers per GGD-regio 2024 wk18 (pdf) dd. 8-5-2024
 1. Nivel Surveillance Bulletin 2024 wk17 (pdf) dd. 1-5-2024
 2. Nivel Surveillance cijfers per GGD-regio 2024 wk17 (pdf) dd. 6-5-2024
 1. Nivel Surveillance Bulletin 2024 wk16 (pdf) dd. 24-4-2024
 2. Nivel Surveillance cijfers per GGD-regio 2024 wk16 (pdf) dd. 24-4-2024

Op aanvraag beschikbaar

 • Geïnteresseerd in cijfers gezondheidsproblemen die niet in de Nivel Surveillance Bulletins staan? Ga naar Gegevens aanvragen.
 • Voorgaande Nivel Surveillance Bulletins nodig? Deze kunt u opvragen bij senior onderzoeker Mariëtte Hooiveld: m.hooiveld@nivel.nl

Wekelijkse rapportage over:

 • acute luchtweginfecties, waaronder influenza (griep), pneumonie (longontsteking), kinkhoest, COVID-19
 • gastro-intestinale infecties (buikgriep)
 • bof, mazelen
 • otitis media acuta (oorontsteking)
 • conjunctivitus (oogontsteking)
 • andere infectieziekten
 • hooikoorts
 • alle relevante aandoeningen

Gegevens aanvragen voor onderzoekMeer weten? Gegevens aanvragen voor onderzoek?

 

Hooiveld, M., Baliatsas, C., Summeren J. van, Stelma F.F.. Nivel-cijfers ziekten per week - actueel: wat heerst er nu in Nederland?. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 15-05-2024; geraadpleegd op 19-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/zorg-en-ziekte-in-cijfers/actuele-cijfers-ziekten-per-week