Nivel-cijfers Ziekten per week - actueel: wat heerst er nu in Nederland?

Uit de Nivel Peilstations en de registraties van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Het Nivel rapporteert wekelijks de gezondheidsproblemen die in huisartsenpraktijken worden geregistreerd. Zo geven we een actueel beeld van wat er heerst in Nederland. Hiervoor gebruiken wij informatie van de Nivel Peilstations en van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Elke woensdag: actualisering Nivel-weekcijfers ziekten en aandoeningen, met

 1. De samenvatting met de meest opvallende ziekten en aandoeningen (zie hier direct onder)
 2. Het actuele Nivel Surveillance Bulletin (pdf) met - naast de samenvatting - een uitgebreid weekoverzicht ziekten en aandoeningen (zie tweede helft van deze webpagina).

1. Welke ziekten heersen er momenteel? Wekelijkse samenvatting Nivel Surveillance

Week 20 (13 - 19 mei) 2024

Let op, in week 19 waren huisartsenpraktijken gesloten op Hemelvaartsdag, waardoor de cijfers in die week op maximaal 4 i.p.v. 5 dagen gebaseerd zijn.

Vijfde ziekte

Bron: registratiedata van zo'n 400 huisartsenpraktijken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Wat valt op:

 • Sinds februari 2024 zien huisartsen meer kinderen, vooral in de leeftijdsgroep 5-14 jaar, met een virusziekte met huiduitslag. Het merendeel van deze kinderen heeft volgens de huisarts de vijfde ziekte (erythema infectiosum). Dit is een besmettelijke vlekjesziekte die wordt veroorzaakt door het parvovirus B19. Verschillende landen in Europa, waaronder Nederland, hebben gemeld dat dit virus momenteel vaker voorkomt. Mogelijk komen er ook meer kinderen met koorts en vlekjes bij de huisarts door onrust over de mazelen.
 • In week 20 is het aantal kinderen (5-14 jaar) met een virusziekte met huiduitslag dat bij de huisarts kwam 37 per 100.000. Dat is hoger dan in week 19 (29 per 100.00) maar nog wel lager dan de vier weken daarvoor (41-43 per 100.000). Zie figuur.

plaatje niet beschikbaar

Kinkhoest

Bron: registratiedata van zo'n 400 huisartsenpraktijken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Wat valt op:

 • Het aantal mensen dat voor kinkhoest de huisarts bezoekt was de afgelopen periode hoger dan in voorgaande jaren, ook voor de coronapandemie, en hoger dan tijdens de laatste kinkhoestpiek in 2012. Sinds week 17 was er sprake van een dalende trend, maar deze trend heeft zich niet voortgezet in week 20. Het RIVM ontvangt ook nog steeds veel meldingen van patiënten met kinkhoest via de GGD-en.
 • De huisartsen zien relatief veel jonge kinderen (0-4 jaar) met kinkhoest. In week 20 is het aantal jonge kinderen (0-4 jaar) met kinkhoest licht toegenomen van 19 naar 21 per 100.000. Zie figuur.
  In de leeftijdsgroep van 15 jaar en ouder is er in week 20 sprake van een dalende trend.

plaatje niet beschikbaar

Respiratoire virussen (influenza, SARS-CoV-2, RSV en andere luchtwegvirussen)

Bron: virologische testuitslagen van de monsters afgenomen door 140 Nivel Peilstations

Wat valt op:

 • Er werden in week 20 totaal 20 monsters afgenomen: 6 bij patiënten met IAZ en 14 bij patiënten met een andere acute respiratoire infectie (ARI).  In deze monsters werden de volgende virussen gevonden:
  • Humaan metapneumovirus: 2 keer (10%)
  • Rhinovirus: 12 keer (60%)
  • Seizoenscoronavirussen: 1 keer (5%)
  • SARS-CoV-2: 2 keer (10%)
  • Parainfluenzavirussen: 1 keer (5%)

plaatje niet beschikbaar

Influenza-achtig ziektebeeld (griepachtige klachten)

Bron: rapportages van zo'n 40 Nivel Peilstations over patiënten met influenza-achtig ziektebeeld

Wat valt op:

 • In week 20 rapporteren de huisartsen van de Nivel Peilstations 11 patiënten met griepachtige klachten (influenza-achtig ziektebeeld, IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is op het basisniveau voor IAZ activiteit in de huisartsenpraktijk.

plaatje niet beschikbaar

Scabiës (schurft)

Bron: registratiedata van zo'n 400 huisartsenpraktijken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Wat valt op:

 • Het totaal aantal mensen dat voor scabiës de huisarts bezocht was sinds eind 2022 hoger dan in de jaren daarvoor. Huisartsen zien vooral veel jongeren (15-24 jaar) met of vanwege scabiës.
 • Na de langzaam dalende trend sinds week 11 (11 t/m 17 maart) is het aantal jongeren (15-24 jaar) met scabiës in week 20 weer licht gestegen tot het niveau in 2023. Zie figuur.

plaatje niet beschikbaar


2. Uitgebreide weekoverzichten ziekten en aandoeningen – Nivel Surveillance Bulletins

Van de afgelopen 4 weken bieden we aan:

 1. het wekelijkse Nivel Surveillance Bulletin: actuele cijfers van vele ziekten en aandoeningen die huisartsen die week registreren. Met beeldende duiding in de vorm van grafieken. Ook de samenvatting is hierin opgenomen.
 2. de wekelijkse Nivel Surveillance-cijfers per GGD-regio: regionale cijfers van een selectie van voorkomende ziekten en aandoeningen.

Meest recente Nivel Surveillance Bulletin

 1. Nivel Surveillance Bulletin 2024 wk20 (pdf) dd. 22-5-2024
 2. Nivel Surveillance cijfers per GGD-regio 2024 wk20 (pdf) dd. 22-5-2024

Rapportages voorgaande drie weken​​​​​

 1. Nivel Surveillance Bulletin 2024 wk19 (pdf) dd. 15-5-2024
 2. Nivel Surveillance cijfers per GGD-regio 2024 wk19 (pdf) dd. 15-5-2024
 1. Nivel Surveillance Bulletin 2024 wk18 (pdf) dd. 8-5-2024
 2. Nivel Surveillance cijfers per GGD-regio 2024 wk18 (pdf) dd. 8-5-2024
 1. Nivel Surveillance Bulletin 2024 wk17 (pdf) dd. 1-5-2024
 2. Nivel Surveillance cijfers per GGD-regio 2024 wk17 (pdf) dd. 6-5-2024

Op aanvraag beschikbaar

 • Geïnteresseerd in cijfers gezondheidsproblemen die niet in de Nivel Surveillance Bulletins staan? Ga naar Gegevens aanvragen.
 • Voorgaande Nivel Surveillance Bulletins nodig? Deze kunt u opvragen bij senior onderzoeker Mariëtte Hooiveld: m.hooiveld@nivel.nl

Wekelijkse rapportage over:

 • acute luchtweginfecties, waaronder influenza (griep), pneumonie (longontsteking), kinkhoest, COVID-19
 • gastro-intestinale infecties (buikgriep)
 • bof, mazelen
 • otitis media acuta (oorontsteking)
 • conjunctivitus (oogontsteking)
 • andere infectieziekten
 • hooikoorts
 • alle relevante aandoeningen

Gegevens aanvragen voor onderzoekMeer weten? Gegevens aanvragen voor onderzoek?

 

Hooiveld, M., Baliatsas, C., Summeren J. van, Stelma F.F.. Nivel-cijfers Ziekten per week - actueel: wat heerst er nu in Nederland?. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 25-05-2024; geraadpleegd op 28-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/zorg-en-ziekte-in-cijfers/actuele-cijfers-ziekten-per-week