Nivel-cijfers ziekten per week - actueel: wat heerst er nu in Nederland?

Uit de Nivel Peilstations en de registraties van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Het Nivel rapporteert wekelijks de gezondheidsproblemen die in huisartsenpraktijken worden geregistreerd. Zo geven we een actueel beeld van wat er heerst in Nederland. Hiervoor gebruiken wij informatie van de Nivel Peilstations en van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Elke woensdag: actualisering Nivel-weekcijfers ziekten en aandoeningen, met

 1. de samenvatting met de meest opvallende ziekten en aandoeningen
 2. het actuele Nivel Surveillance Bulletin (pdf) met - naast de samenvatting - een uitgebreid weekoverzicht van voorkomende ziekten en aandoeningen.

1. Welke ziekten heersen er momenteel? Wekelijkse samenvatting Nivel Surveillance

Week 15 (8-14 april) 2024

Let op, in week 15 is er van één leverancier geen data ontvangen. Daardoor zijn de cijfers gebaseerd op een kleiner aantal huisartsenpraktijken dan gebruikelijk.

Kinkhoest

Bron: registratiedata van zo'n 400 huisartsenpraktijken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Wat valt op:

 • Het aantal mensen dat voor kinkhoest de huisarts bezoekt was de afgelopen periode hoger dan in voorgaande jaren, ook de jaren voor de coronapandemie. Maar sinds week 14 (1-7 april) is er sprake van een dalende trend.
 • Huisartsen zien relatief veel kinderen met kinkhoest. In week 15 is het aantal jonge kinderen (0-4 jaar) met kinkhoest gedaald van 31 naar 15 per 100.000. Zie figuur.
 • Onder kinderen 5-14 jaar is het aantal patiënten met kinkhoest in week 15 licht gestegen van 16 naar 17 per 100.000.

plaatje niet beschikbaar

Influenza-achtig ziektebeeld (griepachtige klachten)

Bron: rapportages van zo'n 40 Nivel Peilstations over patiënten met influenza-achtig ziektebeeld

Wat valt op:

 • In week 15 rapporteren de huisartsen van de Nivel Peilstations 20 patiënten met griepachtige klachten (influenza-achtig ziektebeeld, IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is op het basisniveau voor IAZ activiteit in de huisartsenpraktijk.
 • Van week 3 t/m 11 (15 januari t/m 17 maart) was er een griepepidemie die 9 weken duurde. Zie eerdere berichtgeving van het Nivel en het RIVM.

plaatje niet beschikbaar


Respiratoire virussen (influenza, SARS-CoV-2, RSV en andere luchtwegvirussen)

Bron: virologische testuitslagen van de monsters afgenomen door 140 Nivel Peilstations

Wat valt op:

 • Er werden in week 15 totaal 23 monsters afgenomen: 10 bij patiënten met IAZ en 13 bij patiënten met een andere acute respiratoire infectie (ARI). In deze monsters werden de volgende virussen gevonden:
  • Humaan metapneumovirus: 5 keer (22%)
  • Parainfluenzavirussen: 4 keer (17%)
  • Influenzavirus: 1 keer (4%)
  • Rhinovirus: 1 keer (4%)
  • Seizoenscoronavirussen: 1 keer (4%)
  • Adenovirus: 1 keer (4%)

plaatje niet beschikbaar

Scabiës (schurft)

Bron: registratiedata van zo'n 400 huisartsenpraktijken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Wat valt op:

 • Het totaal aantal mensen dat voor scabiës de huisarts bezocht is sinds eind 2022 hoger dan in de jaren daarvoor.
 • Huisartsen zien vooral veel jongeren (15-24 jaar) met of vanwege scabiës. In week 15 is het aantal jongeren met scabiës gedaald in vergelijking met de weken ervoor: van 106 naar 90 per 100.000. Zie figuur.

plaatje niet beschikbaar


2. Uitgebreide weekoverzichten ziekten en aandoeningen – Nivel Surveillance Bulletins

Van de afgelopen 4 weken bieden we aan:

 1. het wekelijkse Nivel Surveillance Bulletin: actuele cijfers van vele ziekten en aandoeningen die huisartsen die week registreren. Met beeldende duiding in de vorm van grafieken. Ook de samenvatting is hierin opgenomen.
 2. de wekelijkse Nivel Surveillance-cijfers per GGD-regio: regionale cijfers van een selectie van voorkomende ziekten en aandoeningen.

Meest recente Nivel Surveillance Bulletin

 1. Nivel Surveillance Bulletin 2024 wk15 (pdf) dd. 17-4-2024
 2. Nivel Surveillance cijfers per GGD-regio 2024 wk15 (pdf) dd. 16-4-2024

Rapportages voorgaande drie weken​​​​​

 1. Nivel Surveillance Bulletin 2024 wk14 (pdf) dd. 10-4-2024
 2. Nivel Surveillance cijfers per GGD-regio 2024 wk14 (pdf) dd. 10-4-2024
 1. Nivel Surveillance Bulletin 2024 wk13 (pdf) dd. 3-4-2024
 2. Nivel Surveillance cijfers per GGD-regio 2024 wk13 (pdf) dd. 2-4-2024
 1. Nivel Surveillance Bulletin 2024 wk12 (pdf) dd. 27-3-2024
 2. Nivel Surveillance cijfers per GGD-regio 2024 wk12 (pdf) dd. 26-3-2024

Op aanvraag beschikbaar

 • Geïnteresseerd in cijfers gezondheidsproblemen die niet in de Nivel Surveillance Bulletins staan? Ga naar Gegevens aanvragen.
 • Voorgaande Nivel Surveillance Bulletins nodig? Deze kunt u opvragen bij senior onderzoeker Mariëtte Hooiveld: m.hooiveld@nivel.nl

Wekelijkse rapportage over:

 • acute luchtweginfecties, waaronder influenza (griep), pneumonie (longontsteking), kinkhoest, COVID-19
 • gastro-intestinale infecties (buikgriep)
 • bof, mazelen
 • otitis media acuta (oorontsteking)
 • conjunctivitus (oogontsteking)
 • andere infectieziekten
 • hooikoorts
 • alle relevante aandoeningen

Gegevens aanvragen voor onderzoekMeer weten? Gegevens aanvragen voor onderzoek?

 

Hooiveld, M., Baliatsas, C., Summeren J. van, Stelma F.F.. Nivel-cijfers ziekten per week - actueel: wat heerst er nu in Nederland?. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 17-04-2024; geraadpleegd op 19-04-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/zorg-en-ziekte-in-cijfers/actuele-cijfers-ziekten-per-week