Nieuws
31-08-2011

Erfelijkheidsadvisering tempert angst voor borstkanker

Erfelijkheidsadvisering informeert vrouwen over hun persoonlijk risico op borstkanker en tempert angstgevoelens tot een half jaar na afronding van de advisering, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het UMC Utrecht en het NIVEL in Patient Education and Counseling.

Een belangrijk doel van erfelijkheidsadvisering voor borstkanker is – voornamelijk – vrouwen te informeren over hun persoonlijke risico en indien nodig adviezen te geven voor controles. De verwachting is dat zij daardoor beter kunnen omgaan met een verhoogd risico op borstkanker en dit minder spanning geeft. Dit is belangrijk voor zowel vrouwen die de ziekte hebben, als voor vrouwen die deze niet hebben maar wel draagster kunnen zijn van een afwijking in een borstkankergen.

Risico
Vrouwen zónder borstkanker blijken hun risico op het krijgen van borstkanker vaker te hoog in te schatten dan vrouwen mét borstkanker. Anders dan vrouwen mét borstkanker, schatten zij zes maanden na de advisering hun risico minder vaak te hoog in en zijn ze minder angstig. Ook krijgen ze meer het gevoel controle te hebben over hun situatie. Opvallend is dat de advisering de kennis van vrouwen over erfelijkheid van borstkanker niet tot weinig verbetert.

Afname angst
Hoewel vrouwen over het geheel genomen minder angst ervaren tot zes maanden na de advisering, is de afname in angst minder groot bij vrouwen mét borstkanker dan bij vrouwen zonder borstkanker. NIVEL-programmaleider Sandra van Dulmen: “Vooral vrouwen zonder borstkanker kun je geruststellen met erfelijkheidsonderzoek. Adviesgevers zouden zich dit moeten realiseren en in het laatste gesprek moeten nagaan of er nog onrust bestaat.”

Duidelijkheid
Vrouwen mét kanker vragen erfelijkheidsadvisering vooral aan om duidelijkheid te krijgen voor hun kinderen of zussen. Bij aanvang van de advisering blijkt de behoefte aan emotionele steun groter bij vrouwen die meer familieleden hebben met borstkanker.

Onderzoek
Het onderzoek is gebaseerd op de geretourneerde vragenlijsten van 77 vrouwen die erfelijkheidsadvies kregen, van wie 44 met borstkanker.

Subsidiënt
- KWF Kankerbestrijding

Samenwerkingspartner
- UMC Utrecht

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.