Nieuws
19-02-2014

'Gebroken diensten geven lange dagen'

Gebroken diensten komen in de thuiszorg veel en naar het lijkt steeds meer voor. Veel verpleegkundigen en verzorgenden zijn daar niet blij mee. Gebroken diensten maken het soms lastig werk en privé te combineren en kunnen belastend zijn, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in het vakblad TVZ


In de thuiszorg wordt vaak ’s ochtends en ’s avonds gewerkt, bijvoorbeeld om cliënten uit bed te helpen en aan te kleden, en naar bed te brengen. Voor cliënten is het prettig als zij ’s ochtends en ’s avonds dezelfde zorgverlener zien. Reden waarom thuiszorginstellingen veel gebroken diensten plannen. Dit mag ook volgens de CAO. Een werknemer moet dan voor en na de onderbreking wel minimaal twee uur aaneen werken.
 
Lange dagen
Uit onderzoek in het Panel Verpleging & Verzorging van het NIVEL onder 267 verpleegkundigen en verzorgenden uit de thuiszorg, blijkt dat de helft gebroken diensten draait. Verzorgenden vaker (57%) dan verpleegkundigen (39%). Een groot deel van de verpleegkundigen en verzorgenden is negatief over de gebroken diensten. Die zijn vooral goed voor de instelling en de cliënten vinden ze, maar minder voor de zorgverleners. Veel van hen geven aan dat gebroken diensten een langer durende lichamelijke en psychische belasting opleveren. “Gebroken diensten geven lange dagen, mentaal ben je elf uur aan het werk”, zoals een verzorgende het verwoordt.
 
Gezin en werk
Verpleegkundigen en verzorgenden die gebroken diensten draaien hebben ook meer moeite om werk en privé te combineren. “Dagen zijn alleen nog voor het werken, tijd voor het gezin is er niet of minimaal”, geeft een verpleegkundige aan. NIVEL-onderzoeker Anke de Veer: “Het kan helpen verpleegkundigen en verzorgenden meer te betrekken bij het indelen van de diensten. Meer zeggenschap vermindert mogelijk de last van gebroken diensten. Verpleegkundigen en verzorgenden uit zelfsturende teams geven aan dit binnen het team naar ieders tevredenheid te kunnen oplossen.”
 
Panel Verpleging & Verzorging
Het Panel Verpleging & Verzorging bestaat uit een landelijk representatieve groep van ongeveer 1800 verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, begeleiders en praktijkondersteuners. Zij werken in ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en in huisartsenpraktijken.
 
Subsidiënt
Ministerie van VWS
 
Samenwerkingspartners
Ministerie van VWS
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.