Publicatie

Publicatie datum

Onvrede over gebroken diensten.

Maurits, E.E.M., Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Onvrede over gebroken diensten. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundig Experts: 2014, 124(1), p. 39-40.
Download de PDF
Gebroken diensten komen in de thuiszorg veelvuldig voor en lijken in aantal toe te nemen. Dit blijkt uit vragenlijstonderzoek van het NIVEL. Veel verpleegkundigen en verzorgenden zijn echter niet blij met gebroken diensten: die zijn vooral goed voor de thuiszorginstelling en cliënten, maar niet zozeer voor zorgverleners. Dit type diensten maakt het combineren van werk en privé soms lastig en ze kunnen belastend zijn. (aut.ref.)
Gegevensverzameling