Nieuws
02-10-2015

Gezondheidsonderzoek: ook met mijn gegevens

Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat Nederlanders bereid zijn om hun gegevens beschikbaar te stellen voor onderzoek in de gezondheidszorg. Dit is een belangrijke bevinding omdat er in Europa wordt gewerkt aan de harmonisatie van gegevensbescherming. Voor de toekomst van dit soort onderzoek is het belangrijk die bereidheid van de bevolking daarin mee te nemen.


Het NIVEL heeft in samenwerking met enkele vooraanstaande wetenschappers een artikel gepubliceerd in het European Journal of Public Health. In dat artikel benadrukken ze het belang om in deze harmonisatie voor een benadering te kiezen waarmee ook toekomstige generaties de vruchten kunnen plukken van onderzoek in de gezondheidszorg. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om onderzoek waarbij met bestaande registraties kan worden vastgesteld wat de effecten zijn van behandelingen.
 
Er is een zekere urgentie. Op dit moment vinden er namelijk onderhandelingen plaats tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad, de zogenaamde trialoog. Dat betekent dat de verordening over de gegevensbescherming in de komende maanden zijn definitieve inhoud zal krijgen.
 
Uit een peiling in het NIVEL Consumentenpanel  komt naar voren dat Nederlanders veel vertrouwen hebben in de zorgvuldige omgang met hun gegevens. Onderzoeker dr.mr. Remco Coppen: “Alles draait daarbij om het vertrouwen.” De respondenten gaven aan dat hun vertrouwen in wetenschappers hoog is en dat ze de wetenschappelijke vooruitgang van de gezondheidszorg op basis van onderzoek belangrijk vinden.
 
De auteurs hopen dat de Europese Commissie, Parlement en Raad in de trialoog de noodzaak erkennen om onderzoek te kunnen doen met gegevens die in de gezondheidszorg worden verzameld. De bescherming van gegevens voor onderzoek moet in verhouding staan tot de risico’s en de opbrengsten van het gebruik ervan voor onderzoek om de gezondheidszorg te verbeteren. Het is daarom belangrijk dat ze kiezen voor een benadering die het mogelijk maakt dat toekomstige generaties van dezelfde voordelen van onderzoek  in de gezondheidszorg kunnen genieten als de generaties uit het verleden en heden.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.