Nieuws
02-11-2017

Grote verschillen in scholingsbehoeften voor een zinvolle daginvulling

Zorgverleners die werken met mensen met een verstandelijke beperking zijn opvallend positiever over het huidige scholingsaanbod voor een zinvolle daginvulling dan hun collega’s in de intramurale GGZ en verpleeghuizen. Wat voor scholing zorgverleners willen, blijkt afhankelijk van hun werkplek. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek onder het landelijke NIVEL Panel Verpleging & Verzorging.  

Ruim de helft (58%) van de zorgverleners die werken met mensen met een verstandelijke beperking is tevreden over het bij- en nascholingsaanbod van hun instelling op dit gebied. In de GGZ en in verpleeghuizen is dit respectievelijk 31% en 33%. 

In hun specifieke behoeften aan kennis en vaardigheden lijken de  zorgverleners die werken met mensen met een verstandelijke beperking op de zorgverleners in de GGZ. Beiden hebben behoefte aan meer kennis op het gebied van dagbestedingsmogelijkheden buiten de instelling en aan vaardigheden in het coachen van anderen om een zinvolle daginvulling voor cliënten te realiseren. Zorgverleners in verpleeghuizen hebben vooral behoefte aan kennis en vaardigheden om activiteiten zo aan te (laten) bieden, dat deze aansluiten bij de individuele behoeften van cliënten.

Van elkaar leren
Het onderzoek laat ook zien dat zorgverleners uit de verschillende sectoren van elkaar kunnen leren. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zijn zorgverleners van oudsher al gericht op het ondersteunen van een zinvolle daginvulling van cliënten. Volgens deze zorgverleners  krijgt dan ook 80% van hun cliënten een zinvolle daginvulling. In verpleeghuizen is dat volgens zorgverleners 35% en in de GGZ 23%. NIVEL-onderzoeker Renate Verkaik: “Natuurlijk verschillen de sectoren en hun cliënten van elkaar. Maar er zijn ook overeenkomsten. Bijvoorbeeld als het gaat om het inzetten van vrijwilligers en mantelzorgers bij het realiseren van een zinvolle daginvulling. Dit vraagt in elke sector om gericht beleid”.

Over het onderzoek
De coördinatie en ondersteuning van een zinvolle daginvulling voor cliënten is een taak van zorgverleners in de intramurale zorg. In zowel de intramurale GGZ, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en in verpleeghuizen is een zinvolle daginvulling essentieel voor de kwaliteit van leven van cliënten.
Het onderzoek is uitgevoerd binnen het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging en maakt deel uit van een online vragenlijstonderzoek naar een zinvolle daginvulling in de langdurige intramurale zorg (respons 43%). De resultaten  in deze factsheet komen uit de ingevulde vragenlijsten van 351 verpleegkundigen, verzorgenden en agogisch begeleiders werkzaam in de langdurige intramurale zorg. 

Subsidiegever
Ministerie van VWS

Altijd op de hoogte blijven van Nivel nieuws? Abonneer u op onze attendering

E-mailadres

U kunt zich op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Kijk hier voor meer informatie over ons privacybeleid.

We gebruiken MailChimp als ons marketingplatform. Door op de knop 'Aanmelden' te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie zal worden overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Lees hier meer over de privacyregels van MailChimp.