Publicatie

Publicatie datum

Een zinvolle daginvulling in de intramurale zorg: grote verschillen tussen scholingsbehoeften van zorgverleners in de verstandelijk gehandicapten zorg, de ouderenzorg en de GGZ.

Verkaik, R., Veer, A.J.E. de, Groot, K. de, Francke, A.L. Een zinvolle daginvulling in de intramurale zorg: grote verschillen tussen scholingsbehoeften van zorgverleners in de verstandelijk gehandicapten zorg, de ouderenzorg en de GGZ. www.nivel.nl: NIVEL, 2017.
Download de PDF
Volgens zorgverleners in de intramurale verstandelijk gehandicapten zorg (VGZ) krijgt het merendeel van hun cliënten een zinvolle daginvulling. Dit ligt anders bij zorgverleners in de intramurale geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en ouderenzorg. Volgens hen krijgt maar een klein deel van hun cliënten een zinvolle daginvulling. In de intramurale ouderenzorg hebben zorgverleners het vaakst een behoefte aan scholing over een zinvolle daginvulling. Het gaat dan vooral om agogische vaardigheden, bijvoorbeeld bij het motiveren en coachen van cliënten. Ook hebben zorgverleners in de ouderenzorg behoefte aan meer kennis van groepsdynamische processen en psychosociale problematiek van cliënten om hen goed bij activiteiten te kunnen (laten) begeleiden. In de GGZ en VGZ hebben zorgverleners behoefte
aan vaardigheden in het coachen van andere medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Het (bij-)scholingsaanbod over een zinvolle daginvulling beoordeelt een groot deel van de zorgverleners uit alle drie de sectoren als onvoldoende.
Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek onder deelnemers van het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging.
Gegevensverzameling