Nieuws
08-11-2007

Het moet nog beter voor de chronisch zieken

Hoe staan de chronisch zieken er in 2007 voor? Op het Openingscongres van de Week van de Chronisch Zieken op 9 november presenteren het NIVEL en AMC nieuwe cijfers.Chronisch zieken stuiten anno 2007 maatschappelijk en persoonlijk nog altijd op veel barrires en de gezondheidszorg is nog onvoldoende op hun behoeften afgestemd. Uit het onderzoek van het NIVEL en het AMC blijkt dat chronisch zieken vooral op het gebied van werk en financiën, seksualiteit en in de relatie met hun partner problemen ondervinden. Zij hebben over het algemeen positieve ervaringen met artsen en andere zorgverleners, maar in de organisatie van de zorg valt nog veel te verbeteren.

Werk en seksualiteit
Belemmeringen op het gebied van werk blijken de grootste obstakels voor maatschappelijke participatie: bijna een kwart van de chronisch zieken ervaart knelpunten op dit gebied (zie figuur). Als problemen noemen ze onder meer: concentratieproblemen, conflicten, te laag salaris, geen baan kunnen vinden, ontslag. Niet alleen op maatschappelijk gebied maar ook persoonlijk trekt een chronische ziekte een wissel op het dagelijkse leven. Seksualiteit is voor 15% van de chronisch zieken problematisch: ze hebben geen behoefte aan seks, zijn te moe, hebben teveel pijn, zijn impotent, of voelen zich niet aantrekkelijk. Mede hierdoor komt voor 9% van de chronisch zieken de relatie met de partner onder druk te staan. Dit is terug te zien in bijvoorbeeld te weinig begrip, slechte communicatie, angst de partner te verliezen, of scheiding.

Knelpunten chronisch zieken (2007)
(in procenten van het totaal aantal chronisch zieken)

data-cke-saved-src=/content/chrziek.gif


Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten
De knelpunten van chronisch zieken zijn geanalyseerd over een periode van 10 jaar (1998-2007) op basis van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) van het NIVEL. Met behulp van dit panel wordt continue informatie verkregen over de leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of handicap, over de gezondheidszorg en ondersteuning die zij nodig hebben, en hun ervaringen daarmee. Het NPCG biedt representatieve gegevens over de situatie van mensen met een chronische ziekte of handicap op basis van schriftelijke enqutes en telefonische peilingen bij meer dan 3000 panelleden.
Het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) wordt financieel ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De CG-Raad participeert in de programmacommissie van het NPCG. Het hier beschreven onderzoek werd mogelijk gemaakt met financile steun van ZonMw en Agis.

Samenwerkingspartner

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.