Nieuws
17-02-2012

Implementeer ook ontwikkeling van kennis

Ook na implementatie blijft kennis in ontwikkeling. De implementatie van kennis en innovaties in de praktijk van de gezondheidszorg kan bovendien niet los worden gezien van de organisatorische en eonomische context, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL, iBMG en IQ healthcare in BMJ Quality & Safety.

In Nederland bestaat al geruime tijd beleid om nieuwe kennis snel zijn weg te laten vinden naar toepassingen in de praktijk van de gezondheidszorg. ZonMw speelt hierbij een belangrijke rol. In 2009 onderzocht een consortium, bestaande uit het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg), iBMG en IQ healthcare, het implementatiebeleid van ZonMw. De aanbevelingen die dit onderzoek opleverde, zijn grotendeels overgenomen in de beleidsplannen van ZonMw. Onder meer de aanbeveling meer aandacht te besteden aan de organisatorische en economische context, waarin de implementatie van innovaties plaatsvindt. En meer rekening te houden met het gegeven dat veel kennis in ontwikkeling blijft. Alleen al door toepassing in de praktijk verandert kennis. Rigide vasthouden aan ‘onveranderbare’ kennis frustreert veranderprocessen.

Lange termijn
De onderzoekers zien veel aandacht voor strategieën om met professionals te communiceren maar veel minder aandacht voor strategieën gericht op het beïnvloeden van de organisatie om die professionals heen. Verder signaleren ze dat de infrastructuur voor implementatie (ondersteuners voor kwaliteitsverbetering) sterker kan door de gehanteerde methoden systematischer te evalueren. Het onderzoek naar verbetering van gezondheidszorg zou zich nog verder moeten professionaliseren. Bovendien lijkt het zinvol meer in te zetten op programma’s van langere duur, waarin alle relevante partijen samenwerken aan verbetering van zorg op een bepaald terrein.

Subsidiënt
- ZonMw

Samenwerkingspartners
- iBMG
- IQ healthcare
 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.