Nieuws
18-11-2008

Leefstijl blijft een lastig onderwerp

In veertig procent van de consulten voor hoge bloeddruk spreekt de huisarts over gewicht, voeding, bewegen of roken. De leefstijl is nog weinig onderwerp van gesprek bij de huisarts en ook frequentie en kwaliteit van de leefstijladviezen kunnen nog beter, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het RIVM en NIVEL in BMC Family Practice.Leefstijl
Hoge bloeddruk is in Nederland de meest voorkomende reden om de huisarts te bezoeken. De huisarts lijkt daardoor de aangewezen persoon om een gezonde leefstijl te ‘promoten’. Vooral voor mensen met een hoge bloeddruk zijn gezonde voeding, een normaal gewicht, voldoende lichaamsbeweging en niet-roken belangrijk om de kans op hart- en vaatziekten te verminderen. In 40% van de consulten bespreekt de huisarts de leefstijl. In 81% van deze consulten is leefstijl minder dan een kwart van de tijd onderwerp van gesprek. Gemiddeld duurt zo’n consult ongeveer tien minuten met uitschieters van tweeënhalve minuut tot een half uur. RIVM-onderzoeker Ivon Milder: “De risico’s van hoge bloeddruk kunnen door een gezonde leefstijl worden verminderd. Erover praten lijkt echter niet eenvoudig, leefstijl komt immers slechts in twee van de vijf consulten aan bod.”

Initiatief
In 36% van de consulten komt de huidige leefstijl ter sprake, meestal blijft dat beperkt tot gewicht en voeding. In 17% van de consulten geeft de huisarts een leefstijladvies. Maar in slechts een op de vijf van deze consulten vraagt hij naar de motivatie of barrières van de patiënt om zijn gedrag te veranderen. Bevorderende factoren worden helemaal niet besproken. Het initiatief om leefstijl ter sprake te brengen in het consult ligt deels bij de huisarts en deels bij de patiënt. In de meeste gevallen initieert de patiënt het gesprek over voeding en lichamelijke activiteit, terwijl een gesprek over gewicht of roken vooral van de huisarts uitgaat. Milder: “Patiënt én arts lijken zich bewust van het belang van een goede leefstijl. Het onderzoek wijst uit dat nog veel verbeteringen mogelijk zijn op dit vlak”.

Consulten op video
De onderzoekers baseren hun conclusies op een analyse van 212 video-opnamen van consulten voor hoge bloeddruk uit de Tweede nationale studie uit 2000/2001.

Subsidiënt

  • Ministerie van VWS
Samenwerkingspartner

  • RIVM