Meer uniformiteit rondom veilige toepassing van medische technologie in de thuissituatie lijkt wenselijk
Nieuws
29-04-2019

Meer uniformiteit rondom veilige toepassing van medische technologie in de thuissituatie lijkt wenselijk

Het verplaatsen van ziekenhuisgerelateerde zorg naar de thuissituatie brengt met zich mee dat medische apparatuur steeds vaker bij de patiënt thuis wordt ingezet. Bij de betrokken zorgverleners ontstaat de behoefte aan meer uniforme afspraken. Het gaat hierbij om afspraken ten aanzien van bekwaamheid van de gebruiker, veiligheid van de (thuis)zorgomgeving en veiligheid en onderhoud van de apparatuur. Dit blijkt uit een verkennende studie die het Nivel heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Door de verplaatsing van ziekenhuisgerelateerde zorg naar de thuissituatie kunnen patiënten langer thuis blijven wonen en eerder naar huis gaan als ze zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dit verhoogt de kwaliteit van leven van de patiënt, het is kostenbesparend en de patiënt loopt minder risico op het oplopen van infecties. De verplaatsing van de zorg brengt ook met zich mee dat complexe medische technologie thuis wordt toegepast. Daarmee worden ook de risico’s van het gebruik van medische technologie verplaatst naar de thuissituatie.

Norm voor thuisbeademing wakkert wens aan voor meer uniforme afspraken
De verkennende studie van het Nivel laat zien dat er geen aanwijzingen zijn voor ongerustheid ten aanzien van de veilige toepassing van medische technologie in de thuiszorg. Wel is er bij de ondervraagden behoefte aan meer uniforme afspraken om een veilige behandeling in de thuissituatie verder te waarborgen. De norm voor thuisbeademing – deze is wél opgesteld – kan hierbij als voorbeeld dienen. In deze norm zijn de taken en verantwoordelijkheden én de training van zorgverleners rondom de thuisbehandeling vastgelegd.

Diversiteit zorgverleners in de thuissituatie is een complicerende factor
De organisatie van de zorg thuis is complex. Er is niet één zorgorganisatie betrokken, maar meerdere. Ook zijn er veel verschillende zorgverleners actief, zoals zorgprofessionals, mantelzorgers en niet BIG-geregistreerde hulp. Daarnaast werken de thuiszorgorganisaties vaak met de verschillende protocollen en instructies die afkomstig zijn van de zorginstellingen waar hun cliënten vandaan zijn gekomen. In de complexe zorg in de thuissituatie is het aanbrengen van meer uniformiteit bij de (veilige) toepassing van medische technologie dan ook wenselijk, zo blijkt uit het verkennende onderzoek.

Over het onderzoek
Het verkennende onderzoek van het Nivel bestond uit deskresearch, drie focusgroepbijeenkomsten en negen telefonische interviews. In totaal hebben 29 deelnemers meegedaan.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.