Nieuws
02-12-2010

Meetinstrument voor kwaliteit revalidatiezorg

Om de kwaliteit van de revalidatiecentra in kaart te brengen zijn twee CQ-index vragenlijsten ontwikkeld: een voor volwassen patiënten en een voor de ouders van kinderen die in revalidatie zijn.Patiënten in de revalidatiecentra en ouders van revaliderende kinderen vinden deskundigheid en goede bejegening van en door de revalidatiearts en andere behandelaars het meest belangrijk. Ze willen graag serieus genomen worden en zich in vertrouwde handen voelen. En ze vinden het belangrijk dat de revalidatiearts en medewerkers bij ontvangst alles op een begrijpelijke manier uitleggen. Ze willen geen tegenstrijdige informatie krijgen en hechten aan privacy bij de lichamelijke verzorging. Minder belangrijk vinden ze bijvoorbeeld telefonische bereikbaarheid van het revalidatiecentrum na 17.00 uur, een eigen kamer en steun aan en overleg met naasten.
 
Ervaringen
Revalidatiepatiënten en ouders zijn over het algemeen tevreden met de behandeling en geven deze hoge waarderingsscores. 32% was volledig tevreden, 54% grotendeels tevreden, en bij 15% voldeed de behandeling niet aan de verwachtingen. De helft (47%) vond dat ze van de arts geen informatie kreeg over de wachttijd, terwijl patiënten en ouders aangeven dat ze dat wel belangrijk vinden. Dit kan nog verbeterd worden, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) voor de ontwikkeling van twee CQ-index vragenlijsten over de kwaliteit van zorg in de revalidatiecentra. Het onderzoek is uitgevoerd met subsidie van ZonMw en in samenwerking met Revalidatie Nederland, Stichting Miletus (een samenwerkingsverband van enkele grote zorgverzekeraars), de Vereniging voor RevalidatieArtsen (VRA) en de patiëntenorganisaties LSR en NPCF.

Keuze-informatie en kwaliteitsverbetering
De CQ-index informatie is te gebruiken als keuze-informatie voor patiënten die een revalidatiecentrum moeten kiezen. Daarnaast kunnen patiëntenorganisaties, de revalidatiecentra en zorgverzekeraars de CQ-index informatie gebruiken voor hun belangenbehartiging, kwaliteitsverbetering of zorginkoop. “Planning en wachttijden vinden patiënten bijvoorbeeld belangrijk om informatie over te krijgen”, vertelt NIVEL-onderzoeker Herman Sixma. “En ook informatie over de aandoening en de nazorg vinden ze belangrijk; deze informatieverstrekking kan beter. Bij het vergelijken van de revalidatiecentra bleek dat veertien revalidatiecentra hier gemiddeld scoorden, vier presteerden boven gemiddeld en vier presteerden onder gemiddeld.”

CQ-index
Op allerlei terreinen binnen de gezondheidszorg worden momenteel CQ-index vragenlijsten ontwikkeld. Want kwaliteit van zorg betekent niet alleen dat de zorg voldoet aan regels en richtlijnen van de overheid of de beroepsgroepen, maar ook dat rekening wordt gehouden met de wensen en verwachtingen van patiënten, cliënten of hun vertegenwoordigers. Het gaat bij CQI-onderzoek niet zozeer om het meten van de tevredenheid, maar om wat cliënten belangrijk vinden en wat hun ervaringen zijn met de zorg. De systematiek van de CQ-index is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC, met subsidie van Agis, de Stichting Miletus en ZonMw.

Subsidiënt
- ZonMw

Samenwerkingspartners
- Revalidatie Nederland
Stichting Miletus
Vereniging voor RevalidatieArtsen
LSR
NPCF
CKZ

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.