Nieuws
22-10-2009

Nieuwe technologie: alleen als de zorg er beter van wordt

Nieuwe technologieën kunnen de kwaliteit van de zorg verhogen. Bij de introductie ervan gaan echter regelmatig dingen mis: de techniek hapert of de technologie sluit niet aan bij de dagelijkse praktijk. Verpleegkundigen en verzorgenden vinden het daarom belangrijk bij de keuze en introductie van nieuwe technologieën te worden betrokken.
Slimmer werken
De mogelijkheden voor technologische toepassingen in de verpleging en verzorging nemen toe. Variërend van ICT zoals elektronische dossiers, tot tilsystemen en doekjes om cliënten zonder water en zeep te wassen. De ontwikkelingen op dit gebied gaan door en met het toenemend tekort aan personeel en de oplopende kosten zoeken beleidsmakers steeds meer naar voor de zorg geëigende technologieën. Door werkprocessen slimmer te maken en de efficiency te vergroten moeten we in de toekomst meer kunnen doen met evenveel of zelfs minder mensen. Maar hoe kijken verpleegkundigen en verzorgenden zelf tegen nieuwe technologieën aan? Willen ze ermee werken? En waar zien zij kansen?

Kwaliteit en werkdruk
De verpleegkundigen en verzorgenden in het Panel Verpleging & Verzorging van het NIVEL vinden dat nieuwe technologieën vooral moeten bijdragen aan betere zorg voor de cliënt, zo blijkt uit een peiling begin 2009. Daarnaast is het – vooral voor verzorgenden in thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen – een aanwinst als het werken in de zorg er lichter door wordt of de werkdruk vermindert. Arbeids- en kostenbesparing vinden ze minder belangrijk. Ze willen zelf pas een nieuwe technologie gaan gebruiken als ze overtuigd zijn van de gunstige effecten op de kwaliteit van de zorg en op hun eigen werkdruk.

Meedenken
Ruim driekwart van de verpleegkundigen en verzorgenden vindt dat de instelling waar ze werken openstaat voor nieuwe technologieën. Maar het merendeel wordt te weinig betrokken bij de introductie ervan. Verpleegkundigen en verzorgenden zien wel tal van voorbeelden van geslaagde vernieuwingen. Van nieuwe infuuspompen en beademingsapparatuur tot ‘droogwassen’ en elektronische weegschalen. En van het op afstand monitoren van medische gegevens tot het elektronisch ontsluiten van deuren. Meest noemen ze de elektronische dossiers, bewegingsmelders zoals ‘signalerende’ bedmatten – die bijvoorbeeld aan de zusterspost doorgeven wanneer een patiënt opstaat – en videocommunicatie om de kwaliteit van zorg te verbeteren. In het onderzoeksrapport wordt op deze verschillende technologieën dieper ingegaan.

Panel Verpleging & Verzorging
Het Panel Verpleging & Verzorging bestaat uit bijna 1000 verpleegkundigen en verzorgenden uit algemene ziekenhuizen, de psychiatrie, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, en de thuiszorg. Aan het onderzoek werkten 685 panelleden mee. Het Panel Verpleging & Verzorging wordt gecoördineerd door het NIVEL met financiële ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Doel is om de deelnemers regelmatig te bevragen over beleidsrelevante onderwerpen binnen hun werk. 

Subsidiënt
- Ministerie van VWS

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.