Nivel kijkt terug op succesvol webinar ‘Real world data terug naar de praktijk’
Nieuws
15-10-2020

Nivel kijkt terug op succesvol webinar ‘Real world data terug naar de praktijk’

Op 7 oktober 2020 organiseerde het Nivel een online webinar over het voorschrijven van geneesmiddelen en hoe data hierover zich terugvertalen naar de praktijk. Zo’n 120 deelnemers namen online deel aan de webinar. Sommigen van hen hadden met hun chats een actieve rol in het gesprek tussen Roland Friele, adjunct-directeur van het Nivel, Liset van Dijk, Nivel-programmaleider Farmaceutische Zorg, en Jan Benedictus, programmamanager Patiëntenfederatie Nederland.

Webinar terugkijken


Aan de hand van drie concrete thema’s reflecteerden de deelnemers op vragen als: ‘Hoe zijn patronen van voorschrijven veranderd door COVID-19? Wat is de impact van nieuwe pakketmaatregelen op voorschijven? Wat betekenen resultaten op basis van onze data voor het aanscherpen of wijzigen van beleid? Hoe sluiten inzichten hierover, die we op basis van ons onderzoek bieden, aan bij de behoefte in de praktijk? Welke wijze lessen kunnen we trekken voor zowel de zorgverlener als de patiënt als het gaat om inzichten verkregen uit deze data?’

Thyrax-casus (2016): meerwaarde van gecombineerd data-onderzoek door het Nivel
Aan bod kwamen niet alleen de nieuwste bevindingen uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn over het voorschrijfgedrag van zorgverleners. Aan de hand van een casus over het medicijn Thyrax uit 2016 – toen het Nivel de effecten van ontstane tekorten aan Thyrax voor de zorggebruikers direct in kaart kon brengen – legde Van Dijk daarnaast uit wat de meerwaarde van het Nivel is in gezondheidszorgonderzoek:

Liset van Dijk

Doordat we over verschillende soorten data beschikken, namelijk die aan de zorgverlenerskant én aan de zorggebruikerskant, kunnen wij met gecombineerd data-onderzoek snel en gedegen nagaan welke effecten gedrag aan de zorgverlenerskant heeft op patiënten, in de praktijk dus. Prof. dr. ir. Liset van Dijkprogrammaleider Farmaceutische Zorg


Ook in corona-onderzoek legt het Nivel direct de link naar de praktijk
Ook voor het onderzoek naar effecten van corona en de gevolgen daarvan voor de patiënt, onder andere op hun medicatiegebruik, gaat het Nivel data uit verschillende bronnen combineren. Via huisartsenpraktijken zetten we een onderzoeksgroep op van mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt. We combineren daarbij gegevens uit vragenlijstonderzoek dat we houden, met de zorggegevens van huisartsen uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Zo monitoren we direct welke impact COVID-19 heeft voor de patiënt, de eindgebruiker.

Kortom: we kunnen nagaan hoe ‘real time data zich terugvertalen naar de praktijk’. We zullen onze onderzoeksresultaten hierover zo spoedig mogelijk op onze website publiceren.

Achtergrondinformatie bij de besproken punten?
Via de link Webinar: Real world data terug naar de praktijk kunt u de webinar in zijn geheel óf per onderdeel terugkijken. Ook treft u er de achtergrondinformatie aan bij de gesprekspunten die ter tafel zijn gekomen.

Ook onderzoek doen met de databonnen van het Nivel? Laat het ons weten!
De schatkamer van het Nivel – Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, onze Panels en onze Beroepenregistraties – bevat een enorme hoeveelheid verschillende soorten data. Hiermee doet het Nivel doorlopend onderzoek naar de kwaliteit en effectiviteit van de Nederlandse gezondheidszorg. We beogen hiermee een verbinding te leggen tussen wetenschap, beleid en praktijk. Onze expertise bestrijkt een breed terrein: van onderzoek op het gebied van huisartsgeneeskunde tot aan onderzoek naar de gevolgen van rampen.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

E-mailadres
U kunt zich op elk moment afmelden, via de link in de voettekst van onze e-mails. Meer over ons privacybeleid vindt u bij Privacyverklaring Nivel. Als marketingplatform gebruiken wij MailChimp. Wanneer u zich via 'Aanmelden' abonneert op onze nieuwsuitingen, erkent u dat uw informatie wordt overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Meer hierover vindt u bij Mailchimp's legal policies.