Webinar: Real world data terug naar de praktijk

Hoe vertalen onderzoeksdata met betrekking tot de farmaceutische zorg en het voorschrijven van medicatie zich terug in de praktijk? Op woensdag 7 oktober van 10.00 tot 11.00 uur organiseren wij de webinar ‘Real world data terug naar de praktijk’. Ook u bent van harte welkom!

nivel-webinar-nzr
Onder leiding van Roland Friele (adjunct-directeur Nivel) gaan tafelgasten Liset van Dijk (programmaleider Farmaceutische Zorg Nivel) en Jan Benedictus (programmamanager Patiënten Federatie Nederland) met elkaar in gesprek.

Ter sprake komen ...
de nieuwste bevindingen uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en vragen als:

  • Welke patronen van voorschrijven zijn veranderd door COVID-19?
  • Wat is de impact daarvan op bijvoorbeeld nieuwe pakketmaatregelen?
  • Wat betekenen deze data nu voor het aanscherpen of wijzigen van beleid?
  • Hoe sluiten we vanuit de inzichten aan bij de behoefte in de praktijk?
  • Welke wijze lessen kunnen we trekken voor zowel de zorgverlener als de patiënt als het gaat om inzichten verkregen uit deze data?


Door ervan uit te gaan dat mensen met klachten en aandoeningen op enig moment bij de huisarts komen – náást andere eerstelijnszorgverleners – kunnen we verantwoorden dat de door vele huisartsen geregistreerde zorgcijfers een adequaat beeld geven van de gezondheid in Nederland. Actuele weekcijfers griep en andere aandoeningen – Nivel Surveillance Bulletins We signaleren en rapporteren plotselinge veranderingen in ziektepatronen, zoals bij een griepepidemie of ramp. Zodoende geven wij met onze weekcijfers van ziekten en aandoeningen een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van de heersende gezondheidsproblemen in Nederland. De resultaten van onze metingen publiceren we in onze wekelijkse Nivel Surveillance Bulletins, waarin alle wekelijkse metingen van ziekten en aandoeningen zijn opgenomen en voorzien van beeldende duiding (grafieken).U bent van harte welkom!
Op woensdag 7 oktober 2020 tussen 10:00 en 11:00 uur vindt de webinar plaats. Het gesprek aan tafel wordt ondersteund met infographics en reportages. Als deelnemer aan deze webinar heeft u via de chatfunctie de mogelijkheid om live vragen te stellen aan de gasten. Zij zullen deze vragen ter plekke beantwoorden. Kortom, het belooft een veelzijdige webinar te worden, vol nieuwe inzichten.

Zelf onderzoek (laten) doen met de gegevens van onze Peilstations?Aanmelden voor de Nivel-webinar kan via deze link
https://nivel.webinargeek.com/real-world-data-terug-naar-de-praktijk
Na inschrijving ontvangt u een dag voor de webinar uw persoonlijke toegangslink via een e-mail. Vanzelfsprekend zijn uw collega’s ook meer dan welkom.

Door ervan uit te gaan dat mensen met klachten en aandoeningen op enig moment bij de huisarts komen – náást andere eerstelijnszorgverleners – kunnen we verantwoorden dat de door vele huisartsen geregistreerde zorgcijfers een adequaat beeld geven van de gezondheid in Nederland.    Actuele weekcijfers griep en andere aandoeningen – Nivel Surveillance Bulletins We signaleren en rapporteren plotselinge veranderingen in ziektepatronen, zoals bij een griepepidemie of ramp. Zodoende geven wij met onze weekcijfers van ziekten en aandoeningen een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van de heersende gezondheidsproblemen in Nederland. De resultaten van onze metingen publiceren we in onze wekelijkse Nivel Surveillance Bulletins, waarin alle wekelijkse metingen van ziekten en aandoeningen zijn opgenomen en voorzien van beeldende duiding (grafieken).Programma
Het programma bestaat uit drie onderdelen:

Onderwerp 1: Medicatie voorschrijven ten tijde van corona

De coronapandemie had een grote invloed op het voorschrijven van geneesmiddelen. Niet alleen vroegen COVID-19-patiënten om behandeling, ook de farmaceutische zorg en voorschrijven voor andere patiënten werden beïnvloed. Nivel deed onder 350 huisartspraktijken onderzoek naar het soort en aantal voorgeschreven medicaties.

Onderwerp 2: Impact van veranderende pakketmaatregelen en geneesmiddelentekorten op zorg en maatschappij

Het Nivel evalueerde verschillende pakketmaatregelen die tot gevolg hadden dat geneesmiddelen niet meer uit het verzekerde pakket vergoed werden. Dit hield in dat mensen soms andere geneesmiddelen kregen. Het verstrekken van andere geneesmiddelen komt ook voor als er tekorten zijn, zoals bij het tekort aan het medicijn Thyrax in 2016. Welke impact heeft dit op voorschrijven en op patiënten? Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kan dit soort effecten snel in kaart te brengen. De resultaten uit dit onderzoek bieden aanknopingspunten om te interveniëren op de ongewenste effecten. Tijdens deze sessie ontdekken we de effecten van de recente pakketmaatregelen en tekorten op de zorg en op de patiënt.

Onderwerp 3: Met huisartsen én patiënt naar een completer zorgbeeld

Recentelijk hebben het Nivel en Lareb een infrastructuur ontwikkeld waarin PROMs gecombineerd worden met gegevens uit de huisartspraktijk. Zo krijgen onderzoekers een completer beeld van bepaalde aandoeningen of geneesmiddelen; ze krijgen namelijk niet alleen inzicht in het zorggebruik in de huisartspraktijk en de klinische waarden, maar ook in de door de patiënt ervaren problemen en de manier waarop de patiënt met zijn gezondheid omgaat. Dit biedt vele kansen voor zorgonderzoek, bijvoorbeeld naar COVID-19.


LinksContext: corona
In de afgelopen maanden heeft de gezondheidszorg als gevolg van COVID-19 veel veranderingen ondergaan. De druk vanwege de coronapandemie binnen de zorg was en is groot en dat geldt ook voor de eerstelijnszorgverlening, denk aan huisartsen, thuiszorg, paramedici en apotheken. Er worden hoge eisen gesteld aan de flexibiliteit. Daarnaast leveren allerlei instellingen cijfers met betrekking tot de coronacrisis. In de media buitelen meningen en feiten over elkaar heen.
Voor veel beleidsmakers, zorgverleners en burgers is het niet eenvoudig om uit deze hoeveelheid informatie bruikbare cijfers te halen.

SamenwerkingsverbandHet Nivel verbindt
Het Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, doet doorlopend onderzoek naar de kwaliteit en effectiviteit van de Nederlandse gezondheidszorg. De expertise van onze Nivel-onderzoekers bestrijkt een breed terrein: van onderzoek op het terrein van huisartsgeneeskunde tot onderzoek naar de gevolgen van rampen. Met ons onderzoek maken we een verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk.
Onze schatkamer voor het verzamelen van zorggegevens - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, onze panels en onze Beroepenregistraties - bevat een enorme hoeveelheid data, actuele en historische, in de volle breedte van de gezondheidzorg. Door deze data te combineren en analyseren kunnen onze onderzoekers, met ieder hun eigen expertise, snel en wetenschappelijk verantwoord ingaan op de lastige vragen waar we als samenleving voor staan en komen te staan.

We ontmoeten u graag, digitaal, op woensdag 7 oktober!