Nieuws
04-09-2005

NIVEL maakt snoezelhandboek voor verzorgenden

Naar aanleiding van het NIVEL-onderzoek naar de effecten van snoezelen (zintuigactivering) in de 24-uurszorg aan demente verpleeghuisbewoners is nu een handboek verschenen.Het handboek is bedoeld voor verzorgenden, verzorgenden in opleiding, leidinggevenden en beleidsmakers. Verzorgenden (in opleiding) kunnen ermee aan de slag om snoezelen te integreren in de zorg aan ouderen met dementie. Leidinggevenden en beleidsmakers kunnen het gebruiken ter ondersteuning van de implementatie van snoezelen in de zorg. In het handboek zijn meer dan 170 praktische voorbeelden en citaten opgenomen.

Het handboek bestaat uit een kleine multomap met daarin vier boekjes.
 

 • Deel 1: zintuigactivering
  Dit deel beschrijft snoezelen als methode om de kwaliteit van leven van ouderen met dementie te verbeteren.
 • Deel 2: bewonersgerichte omgangsvormen
  Dit deel gaat in op de bewonersgerichte werkhouding die nodig is om het snoezelen goed toe te kunnen passen.
 • Deel 3: implementatie
  In dit deel staan bevorderende en belemmerende factoren voor een succesvolle implementatie van snoezelen in de zorg op een rij.
 • Deel 4: achtergrond en onderzoeksresultaten
  Dit deel beschrijft de achtergronden en de resultaten van het onderzoek naar de effecten van snoezelen in de zorg.

Deel 1 en 2 zijn met name gericht op uitvoerende zorgverleners en zorgverleners in opleiding. Deel 3 en 4 zijn meer bedoeld voor leidinggevenden, beleidsmakers en anderen die geïnteresseerd zijn in implementatie en de onderzoeksresultaten die ten grondslag lagen aan het handboek.

Het trainingscentrum Bernardus/Fontis te Amsterdam heeft de training en de methodiek ontwikkeld die in het handboek beschreven worden. Het NIVEL onderzocht de effecten van deze methodiek en evalueerde het implementatieproces in zes verpleeghuizen. De positieve onderzoeksresultaten voor zowel bewoners als zorgverleners leidden tot de vraag naar een handboek voor de praktijk. Snoezelen als onderdeel van de belevingsgerichte zorg wordt inmiddels breed uitgedragen door het trainingscentrum Bernardus/Fontis, in Nederland maar ook daarbuiten.

Subsidiënt(en)
 

 • Stichting het R.C. Maagdenhuis
 • ZonMw

Samenwerkingspartner(s)

 • Trainingscentrum Bernardus/Fontis  

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.