Ondersteuning verzekerden wenselijk bij controle zorgnota’s
Nieuws
30-01-2019

Ondersteuning verzekerden wenselijk bij controle zorgnota’s

Verzekerden lijken bereid om hun zorgnota’s te controleren, al wil men hierin wel beter ondersteund en gestimuleerd worden. Dit bleek uit een Burgerplatform dat het Nivel heeft georganiseerd, een bijeenkomst met betrokken burgers. Doel was het krijgen van inzicht in ideeën die verzekerden hebben over hun mogelijke rol bij de aanpak van administratieve fouten en fraude binnen de gezondheidszorg.

In april van dit jaar heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het programmaplan Rechtmatige zorg 2018-2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het doel van dit programma is het aantal onrechtmatigheden in de zorg – dat wil zeggen administratieve fouten en fraude – fors te verminderen. Ook verzekerden zouden een belangrijke rol kunnen hebben bij het signaleren en melden van vermoedens van administratieve fouten of fraude in de gezondheidszorg. Met behulp van een Burgerplatform heeft het Nivel een eerste stap gezet in het verkennen van deze mogelijke rol van verzekerden.

Actieve benadering door zorgverzekeraar
Tijdens het Burgerplatform bleek dat verzekerden bereid zijn om hun zorgnota’s te controleren. Ze willen hierin wel ondersteund worden. Verzekerden zouden bijvoorbeeld actiever benaderd willen worden door zorgverzekeraars. De deelnemers van het Burgerplatform stelden voor dat de zorgverzekeraar bij ontvangst van een zorgnota rechtstreeks bij de verzekerde zou moeten controleren of de zorg daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Zo worden verzekerden gestimuleerd om hun zorgnota’s te controleren en goed te keuren, aldus de deelnemers.

Judith de Jong, programmaleider Zorgstelsel en Sturing bij het Nivel, benadrukt dat de juiste invulling van deze behoefte nader onderzocht moet worden: ‘Of dit haalbaar is en welke manier van contact tussen zorgverzekeraar en verzekerden het meest geschikt is, kan nader worden bekeken. Telefonisch contact bij het ontvangen van een zorgnota lijkt kostbaar. Aan de andere kant is het de vraag of een e-mail voldoende is om verzekerden te stimuleren om hun rekening te controleren.’

Burgerplatform
Om burgers te laten meepraten over complexe vraagstukken in de gezondheidszorg maakt het Nivel gebruik van zogenaamde Burgerplatforms. Per vraagstuk werft het Nivel burgers voor deelname aan zo’n Burgerplatform. Deelnemers krijgen tijdens deze bijeenkomst uitgebreide informatie aangereikt over een bepaald vraagstuk. Ze volgen presentaties, ze maken groepsopdrachten en ze nemen deel aan groepsdiscussies. Op deze manier krijgen de deelnemers een goed beeld van het vraagstuk en kunnen ze hun mening formuleren.

Het Burgerplatform bij dit vraagstuk bestond uit zestien deelnemers die in leeftijd en geslacht varieerden. Alle deelnemers zijn geworven via het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.

Subsidiënt: ministerie van VWS

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.