Nieuws
16-03-2009

Online focusgroepgesprek goed alternatief

Online focusgroepgesprekken blijken goed bruikbaar om informatie te krijgen van moeilijk te bereiken groepen patiënten en over gevoelige onderwerpen, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL, UMC St Radboud en UMC Groningen in BMC Medical Research Methodology.Focusgroepgesprekken zijn een beproefd middel om patiënten te bevragen. Hoe hebben ze de zorgverlening ervaren en hoe zouden ze het eigenlijk willen? Doorgaans moeten de patiënten samenkomen voor de gesprekken. Onderzoekers van het NIVEL onderzochten een nieuwe vorm: focusgroepgesprekken via internet. Ze vroegen kinderen met kanker, hun ouders en overlevers van kinderkanker naar hun ervaringen met de zorg en voorkeuren. Online dataverzameling biedt nieuwe mogelijkheden naast de traditionele face-to-face groepsgesprekken.

Controversieel
De nieuwe methode lijkt vooral geschikt voor respondenten die anders niet kunnen deelnemen aan zo’n groepsgesprek. Bijvoorbeeld door ziekte of een handicap. Of doordat ze te ver uit elkaar wonen door het land. Maar de methode is ook heel geschikt om een controversieel of gevoelig onderwerp te bespreken. Als ze elkaar niet zien, zeggen respondenten meer. “Op internet kun je meer jezelf zijn”, stelt een van deelnemers. “Het is soms pijnlijk als je aan die moeilijke periode terugdenkt. Met vreemden is het nog moeilijker om uit je woorden te komen.”

Anoniem
NIVEL-onderzoeker Kiek Tates: “De internetomgeving is anoniem. Daardoor kan iedereen evenveel inbrengen en krijg je minder sociaal wenselijke antwoorden.” Online groepsgesprekken hebben meer voordelen. “Ook leeftijdsverschillen zijn minder storend als mensen niet bij elkaar aan tafel zitten. In ons onderzoek hadden de deelnemers een week de tijd. Hierdoor konden ze zelf het tijdstip kiezen dat ze achter de computer gingen zitten en dat bood meer kans voor reflectie. Wij konden bovendien doorvragen, waardoor de deelnemers hun antwoorden nog konden nuanceren.” 

Rijk en gedetailleerd
Daarnaast hebben online focusgroepgesprekken ook voor onderzoekers verschillende voordelen. Op deze manier krijgen ze data van mensen die ze anders niet hadden kunnen bevragen. Daarbij zijn de antwoorden vaak van een goede kwaliteit, onderzoekers krijgen rijke en gedetailleerde antwoorden en input over controversiële of gevoelige onderwerpen. Bovendien blijkt de methode kosteneffectief: de antwoorden zijn al getypt, dus de gesprekken hoeven niet meer uitgeschreven te worden.


Subsidiënt
 

 
Samenwerkingspartners