Nieuws
09-02-2016

Patiënten en zorgverleners positief over thuisbehandeling door Sanquin ThuisService

Zowel patiënten als zorgverleners zijn positief over de Sanquin ThuisService (STS) die het mogelijk maakt om thuis medicatie toegediend te krijgen met een infuus onder de huid of in een ader. Dit blijkt uit een evaluatiestudie in 2015 door het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg), ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Sanquin ThuisService.

De Sanquin ThuisService maakt het mogelijk om patiënten met verschillende aandoeningen (immunologisch, neurologisch of vanwege zwangerschap) en toedieningswijzen (subcutaan of intraveneus) thuis te behandelen met immunoglobulinen. Patiënten en mantelzorgers waarderen deze service door de voordelen die het hen biedt en de positieve effecten op hun kwaliteit van leven. De behandeling thuis, in plaats van in een ziekenhuis, draagt bij aan hun zelfstandigheid en participatie in het dagelijks leven en aan hun gezondheid. 

Hoge waardering door patiënten en verbeterpunten
Patiënten geven de Sanquin ThuisService gemiddeld een 8,8 op een schaal van 0-10. Dit is precies één punt hoger dan hun waardering voor de eerdere zorg in het ziekenhuis en iets hoger dan hun waardering in 2007 (8,5). Zij hebben overwegend positieve ervaringen, vooral in de contacten met de STS-verpleegkundigen en coördinatoren. Tegelijk heeft zeker een kwart van hen ook suggesties voor verbetering van deze thuisservice.

Zorgverleners positief en betrokken
Ook de zorgverleners zijn positief en waarderen de Sanquin ThuisService gemiddeld met een 8,3. Net als patiënten zien zorgverleners ook de voordelen van deze thuisservice, maar hun mening of zicht op de effecten verschilt. Terwijl de ziekenhuiszorgverleners het effect op de kwaliteit van leven lager inschatten dan patiënten, schatten de verpleegkundigen die bij de mensen thuis komen dit effect juist hoger in. Daarbij ervaren deze verpleegkundigen opvallend veel werkplezier. De hoge waardering van zorgverleners in combinatie met veel verbetersuggesties getuigt van een grote betrokkenheid bij het werken met en voor de Sanquin ThuisService.

Toekomst van de Sanquin ThuisService
Alle zorgverleners bevelen de thuisservice aan en over het algemeen zien ze veel kansen hiervoor weggelegd. Daarbij is wel verbetering mogelijk. Vooral in de logistiek van de leveringen van medicatie en materialen, de planning van afspraken met de verpleegkundigen, en de voorlichting vooraf. Bovendien hebben patiënten behoefte aan een vast evaluatiemoment, bijvoorbeeld een jaarlijks gesprek met de coördinator of eigen verpleegkundige. Hiermee kan de Sanquin ThuisService in de toekomst nog beter aansluiten op de wensen en behoeften van patiënten.

Evaluatiestudie
Deze evaluatie is in 2015 uitgevoerd onder 249 gebruikers (205 patiënten en 44 mantelzorgers) en 64 betrokken zorgverleners (43 voorschrijvers in het ziekenhuis en 21 STS-verpleegkundigen), in opdracht van de Sanquin ThuisService. Het doel was om na te gaan wat de gebruikers en zorgverleners van deze service vinden en of de zorg goed aansluit op de behoeften van patiënten. Ook is gekeken naar de betrokkenheid en werkbeleving van de zorgverleners, en naar hun visie op de toekomst van deze thuisservice.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.